Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

Overdrachten en betalingen van financiële producten moeten worden gereglementeerd om grote risico's bij transacties te voorkomen, met name risico's die voortvloeien uit de insolventie van een deelnemer. De EU-wetgeving geeft voorschriften om zulke risico's te beperken.

BESLUIT

Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

SAMENVATTING

Overdrachten en betalingen van financiële producten moeten worden gereglementeerd om grote risico's bij transacties te voorkomen, met name risico's die voortvloeien uit de insolventie van een deelnemer. De EU-wetgeving geeft voorschriften om zulke risico's te beperken.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn garandeert dat de overdracht van financiële producten en betalingsopdrachten kunnen worden afgehandeld, vooral door problemen te beperken die voortvloeien uit de insolventie van een deelnemer. Bij deze deelnemers kan het gaan om:

  • financiële instellingen zoals banken
  • systeembeheerders zoals centrale effectenbewaarinstellingen.

KERNPUNTEN

Overboekingsopdrachten zijn onherroepelijk

Overboekingsopdrachten van financiële producten zijn contractueel afdwingbaar. Dit geldt ook voor gerelateerde verrekeningen, waarbij schulden en vorderingen worden verrekend tussen deelnemers.

De regels zijn ook van toepassing bij een insolventieprocedure tegen een deelnemer, als de overboekingsopdracht in gang was gezet voordat de procedure werd gestart. De regels kunnen ook nog gelden tot 24 uur achteraf, voor situaties waarin transacties worden uitgevoerd wanneer relevante gegevens niet beschikbaar zijn, zoals 's nachts.

Uniforme regels

De richtlijn wil ervoor zorgen dat uniforme regels worden toegepast wanneer meerdere betalings- en afwikkelingssystemen in bedrijf zijn vanaf het moment waarop transacties worden ingevoerd, om problemen die voortvloeien uit onverenigbare voorschriften te voorkomen.

Garanties bij insolventiegevallen

Het bestaan van insolventieprocedures tegen een deelnemer heeft geen invloed met terugwerkende kracht op de rechten en verplichtingen van andere deelnemers, noch op hun toegang tot normale financiële garanties die inherent zijn aan een transactie.

WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het is oorspronkelijk in werking getreden in 1998 maar werd daarna meerdere malen gewijzigd.

Voor nadere informatie, ga naar de website van de Europese Commissie over de financiële diensten en kapitaalmarkten in de Europese Unie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 98/26/EG

11.6.1998

11.12.1999

PB L 166 van 11.6.1998, blz. 45

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/44/EG

30.6.2009

30.12.2010

PB L 146 van 10.6.2009, blz. 37-43

Richtlijn 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

PB L 331 van 15.12.2010, blz. 120-161

Verordening (EU) nr. 648/2012

16.8.2012

-

PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1-59

Verordening (EU) nr. 909/2014

17.9.2014

-

PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1-72

Achtereenvolgende wijzigingen en aanpassingen van Richtlijn 98/26/EG werden opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie dient enkel ter referentie.

Laatste bijwerking 03.12.2014

Top