Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verslagen over het burgerschap van de Unie: vooruitgang van de EU in het wegnemen van de belemmeringen voor de uitoefening van rechten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verslagen over het burgerschap van de Unie: vooruitgang van de EU in het wegnemen van de belemmeringen voor de uitoefening van rechten

Het verslag over het burgerschap van de Europese Unie (EU) bevat voorstellen voor concrete maatregelen voor het wegnemen van de resterende belemmeringen van burgers om hun EU-rechten in hun dagelijks leven ten volle uit te oefenen. Het wordt vergezeld door het verslag over vooruitgang op weg naar effectief EU-burgerschap dat om de drie jaar verschijnt en dat de toepassing van EU-regels op de rechten van EU-burgers evalueert.

BESLUIT

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Verslag over het EU-burgerschap 2013 - EU-burgers: uw rechten, uw toekomst (COM(2013) 269 final van 8.5.2013 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

SAMENVATTING

EU-burgerschap en de rechten die ermee gepaard gaan, zoals het recht op vrij verkeer en sterke politieke rechten, zijn belangrijke pijlers van de Europese Unie. Alle onderdanen van een EU-lidstaat genieten van deze status, die bijdraagt aan het staatsburgerschap, maar dat niet vervangt.

Het verslag over het EU-burgerschap bevat concrete maatregelen om de rechten van EU-burgers op een aantal gebieden te verbeteren. Het doel is ervoor te zorgen dat EU-burgers in hun dagelijks leven effectief gebruik kunnen maken van hun rechten, bij het werken, studeren, wonen, reizen of winkelen in de EU en bij deelname aan het besluitvormingsproces van de EU.

Twaalf kernactiviteiten

In het verslag van 2013 stelt de Commissie twaalf nieuwe kernmaatregelen voor om belemmeringen weg te nemen die burgers beletten van hun EU-rechten te genieten. Deze hebben betrekking op zes gebieden:

  • het wegnemen van belemmeringen voor werknemers en stagiairs in de EU;
  • het verminderen van bureaucratie in de lidstaten;
  • het beschermen van de meer kwetsbaren in de EU;
  • het wegwerken van belemmeringen voor winkelen in de EU;
  • gerichte en toegankelijke informatie in de EU;
  • het deelnemen aan het democratisch leven van de EU.

Veel van de voorstellen zijn van toepassing op alle 500 miljoen EU-burgers. Enkele ervan komen vooral de meer dan 13,6 miljoen EU-burgers ten goede die in een andere EU-lidstaat leven dan die waarin ze geboren zijn, of de 210 miljoen EU-burgers die elk jaar door de EU reizen voor zaken, studie, opleiding of plezier.

Alle 25 concrete maatregelen in het eerste verslag over het EU-burgerschap van 2010 zijn inmiddels van kracht. Een vorderingstabel toont de ondernomen initiatieven. Ze hebben betrekking op het vrije verkeer en verblijf van EU-burgers, consulaire bescherming, kiesrecht en het Europees burgerinitiatief, gezondheid en consumentenrechten.

Het rapport van 2013 werd voorbereid op basis van een brede publieke raadpleging waarbij burgers, maatschappelijke organisaties en andere EU-instellingen waren betrokken. Het rapport geeft ook antwoord op de vragen of klachten die de Commissie jaarlijks van EU-burgers krijgt via de informatiedienst Europe Direct en het portaal Uw Europa.

Het verslag over het EU-burgerschap 2013 wordt vergezeld door het verslag over de vorderingen op weg naar een echt EU-burgerschap 2011-2013 (krachtens artikel 25 VWEU), dat beschrijft hoe de verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap sinds 2011 ten uitvoer zijn gelegd (titel II van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s krachtens artikel 25 VWEU: Over de vorderingen op weg naar een echt EU-burgerschap 2011-2013 (7e verslag van de Europese Commissie over burgerschap van de Unie) (COM(2013) 270 final van 8.5.2013 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Verslag over het EU-burgerschap 2010: Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers (COM(2010) 603 definitief van 27.10.2010 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité krachtens artikel 25 VWEU: Over vorderingen op weg naar een echt EU-burgerschap 2007-2010 (6e verslag van de Europese Commissie over burgerschap van de Unie) (COM(2010) 602 definitief van 27.10.2010 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Verslag van de Commissie: Vijfde verslag over het burgerschap van de Unie (1 mei 2004-30 juni 2007) (COM(2008) 85 definitief van 15.2.2008 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Verslag van de Commissie: Vierde verslag over het burgerschap van de Unie (1 mei 2001-30 april 2004) (COM(2004) 695 definitief van 26.10.2004 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Verslag van de Commissie: Derde verslag van de Commissie over het burgerschap van de Unie (COM(2001) 506 definitief van 7.9.2001 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Tweede verslag van de Commissie over het burgerschap van de Unie (COM(97) 230 definitief van 27.5.1997 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Verslag van de Commissie over het burgerschap van de Unie (COM(93) 702 def. van 21.12.1993 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Laatste wijziging: 19.05.2014

Top