Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Levensmiddelenadditieven

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Levensmiddelenadditieven

Het is de bedoeling dat voor de Europese wetgeving inzake additieven één enkele procedure voor de toelating en beoordeling van additieven wordt gevolgd waarbij rekening wordt gehouden met de recentste maatregelen voor de beoordeling van levensmiddelen. De communautaire lijsten van goedgekeurde producten worden door de toekomstige regelgeving in één lijst geconsolideerd. Alleen in die lijst opgenomen producten zullen aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd.

VOORSTEL

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2006 inzake levensmiddelenadditieven

SAMENVATTING

Alle soorten levensmiddelenadditieven *, met inbegrip van kleurstoffen, zoetstoffen en andere additieven, zullen door de toekomstige verordening in één wetgevingsinstrument worden bijeengebracht.

Voedingsenzymen zullen worden opgenomen in een ander nieuw wetgevingsinstrument (zie hierna onder "Context")

Deze additieven zullen worden gegroepeerd in één lijst van op communautair niveau goedgekeurde additieven, samen met de voorwaarden voor het gebruik ervan (bijlage II).

Bovendien voorziet de toekomstige verordening in een lijst van voor gebruik in andere additieven en voedingsenzymen bestemde levensmiddelenadditieven, samen met de voorwaarden voor het gebruik ervan (bijlage III).

In het voorstel voor een verordening worden diverse klassen van levensmiddelenadditieven genoemd en gedefinieerd. Het betreft onder meer zoetstoffen, kleurstoffen, conserveermiddelen, antioxidanten, draagstoffen, voedingszuren, zuurteregelaars, antiklontermiddelen, antischuimmiddelen en vulstoffen (bijlage I).

De etikettering van goedgekeurde additieven moet de volgende gegevens bevatten:

  • de nodige informatie om de additieven te identificeren (onder andere de oorsprong);
  • een omschrijving van de zuiverheidscriteria.

Deze specificaties zullen, volgens het voorstel, in één of meer latere verordeningen worden vastgesteld. In afwachting daarvan blijven de specifieke zuiverheidscriteria voor de bij Richtlijn 96/77/EG vastgestelde additieven (es de en fr) van toepassing, evenals de specifieke criteria voor zoetstoffen en kleurstoffen (es de fr).

Alle aan levensmiddelen toegevoegde additieven moeten in de etikettering worden vermeld overeenkomstig de algemene etiketteringsvoorwaarden (Richtlijn 2000/13/EG).

Ggo's

Additieven die genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) zijn, moeten in de eerste plaats voldoen aan de controlevoorschriften voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (es de en fr). Daarnaast moeten zij voldoen aan de voorschriften van de toekomstige verordening inzake additieven.

Uniforme toelatingsprocedure en risicobeoordeling

De toelatingsaanvragen worden geïntegreerd in een geharmoniseerde toelatingsprocedure voor additieven, enzymen en aroma's [voorstel voor een verordening COM(2006) 423 def (es de en fr).].

Herbeoordeling en herziening

Zodra de verordening is vastgesteld, zal de Commissie alle reeds toegelaten additieven opnieuw onderzoeken in samenwerking met het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

Tegelijkertijd zal de EFSA een risicobeoordeling verrichten van alle levensmiddelenadditieven die momenteel goedgekeurd zijn. In overleg met de EFSA zal de Commissie een beoordelingsprogramma opzetten waarin de behoeften en prioriteiten voor de risicobeoordeling worden omschreven.

Overgangsperiode

Deze verordening wordt één jaar na de vaststelling ervan van toepassing.

Bepaalde delen van de verordening over levensmiddelenadditieven voor gebruik in additieven en voedingsenzymen (bijlage III) worden echter pas vanaf 1 januari 2011 van toepassing.

Context

Dit voorstel is onderdeel van een grote hervorming die de Europese Commissie op 18 juli 2006 op stapel heeft gezet om de bestaande wetgeving inzake levensmiddelenadditieven, aroma's en enzymen te vereenvoudigen door middel van drie voorstellen:

  • de uniforme toelatingsprocedure voor additieven, enzymen en aroma's [COM(2006) 423 def (es de en fr).];
  • voedingsenzymen [COM(2006) 425 def. (es de en fr)];
  • dit voorstel over additieven.

Zie de site van het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming voor een algemeen overzicht op het gebied van de chemische veiligheid van levensmiddelen.

Belangrijkste begrippen

  • Additieven: stoffen die op zichzelf gewoonlijk niet als voedsel worden geconsumeerd, maar bewust aan levensmiddelen worden toegevoegd voor technologische doeleinden, zoals de conservering van levensmiddelen.

Referenties en procedure

Voorstel

Publicatieblad

Procedure

COM(2006) 428 def.

-

Medebeslissingsprocedure COD/2003/0262

Laatste wijziging: 09.02.2007

Top