Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorvoertuigen met aanhangwagens: verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van autobussen en touringcars gebruikte materialen (tot 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorvoertuigen met aanhangwagens: verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van autobussen en touringcars gebruikte materialen (tot 2014)

Deze richtlijn heeft tot doel om de nationale wetten inzake de verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van autobussen en touringcars gebruikte materialen te harmoniseren.

BESLUIT

Richtlijn 95/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 inzake de verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van bepaalde categorieën motorvoertuigen gebruikte materialen

SAMENVATTING

Deze Richtlijn zet de EG-typegoedkeuringsprocedure vastgelegd in Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan gedeeltelijk in praktijk om. De bepalingen van Richtlijn 70/156/EEG betreffende systemen, onderdelen en technische eenheden in voertuigen zijn dus van toepassing in het kader van Richtlijn 95/28/EG.

De Richtlijn betreft de verbrandingseigenschappen (ontbrandbaarheid, verbrandingssnelheid en smelteigenschappen) van de materialen die worden gebruikt in autobussen en touringcars van categorie M3, voor meer dan tweeëntwintig passagiers.

Autobussen en touringcars die voor vervoer van staande passagiers of voor stadsvervoer zijn bestemd, vallen niet onder het toepassingsgebied van deze Richtlijn.

Het is de lidstaten niet toegestaan om de EG-typegoedkeuring, nationale typegoedkeuring, verkoop, inschrijving, inbedrijfstelling of het gebruik van een voertuig/onderdeel dat aan de voorschriften van deze Richtlijn beantwoordt, te weigeren of te verbieden.

Deze Richtlijn wordt ingetrokken door Verordening (EG) nr. 661/2009 met ingang van 1 november 2014.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 95/28/EG

13.12.1995

24.10.1999

L 281 van 23.11.1995

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Akte van Toetreding

1.5.2004

1.5.2004

PB L 236 van 23.9.2003

Richtlijn 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

PB L 363 van 20.12.2006

Richtlijn 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013

Laatste wijziging: 02.07.2014

Top