Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

De Europeanen zullen beter worden geïnformeerd over grote bedreigingen door industriële bedrijven in hun buurt, dankzij nieuwe regels die op 13 augustus 2012 in werking zijn getreden.

BESLUIT

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad.

SAMENVATTING

Wat is de bestaande wet?

EU-wetgeving betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, in het bijzonder chemische stoffen.

Wat is het probleem?

De wetgeving is gewijzigd om het publiek sterkere rechten te geven. De burger krijgt betere toegang tot informatie over de mogelijke risico’s verbonden aan nabijgelegen industriële installaties en over hoe te reageren bij een ongeval.

Deze informatie, met uitleg over hoe waarschuwingen zullen klinken en hoe het publiek zou moeten handelen, moet online beschikbaar zijn.

Wat is er veranderd?

De wet bestrijkt nu zo’n 10 000 industriële locaties, verspreid over de EU, waar chemische of petrochemische stoffen worden gebruikt of opgeslagen of waar metaalraffinage plaatsvindt.

Elk EU-land moet ervoor zorgen dat er maatregelen zijn getroffen om om te gaan met ongevallen in gebieden rond industriële installaties waar grote hoeveelheden gevaarlijke producten aanwezig zijn.

Bedrijven die werken met zulke stoffen, boven bepaalde drempelwaarden, moeten:

  • de mensen die kunnen worden getroffen door een ongeval regelmatig inlichten;
  • veiligheidsrapporten voorleggen;
  • een veiligheidsbeleidsysteem opzetten;
  • een intern noodplan uitwerken.

Bovendien voorziet de nieuwe wet in:

  • strengere procedures voor openbare raadpleging over projecten, plannen en programma’s met betrekking tot installaties die onder de wetgeving vallen;
  • veranderingen in de wetgeving betreffende ruimtelijke ordening om ervoor te zorgen dat nieuwe installaties op een veilige afstand van bestaande installaties gelegen zijn;
  • de mogelijkheid van burgers om naar de rechter te stappen, indien zij van mening zijn dat ze niet goed geïnformeerd of betrokken werden;
  • strengere inspectienormen voor de diverse installaties om ervoor te zorgen dat de veiligheidsregels doeltreffend worden toegepast.

Alle EU-landen moeten de nieuwe regels vanaf 1 juni 2015 toepassen.

Waarom deze aanpassing?

De recentste wetgeving houdt rekening met bepaalde technische Europese en internationale veranderingen in de manier waarop chemische stoffen worden geclassificeerd.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2012/18/EU

13.8.2012

31.5.2015 Toepassing vanaf 1.6.2015

PB L 197 van 24.7.2012

Laatste bijwerking 15.01.2014

Top