Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brandbeveiliging in bestaande hotels

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Brandbeveiliging in bestaande hotels

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling 86/666/EEG van de Raad betreffende brandbeveiliging in bestaande hotels

WAT IS HET DOEL VAN DE AANBEVELING?

 • In deze aanbeveling wordt een minimale mate van brandveiligheid in alle hotels in de EU-landen gedefinieerd
 • en worden EU-landen aanbevolen een reeks acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat hotels aan deze normen voldoen.

KERNPUNTEN

Voorzorgsmaatregelen

EU-landen wordt aanbevolen brandbeveiliging in te voeren om aan vier doelstellingen te voldoen:

 • brandgevaar verminderen;
 • vlamuitbreiding en rookverspreiding voorkomen;
 • alle aanwezigen veilig kunnen evacueren;
 • ingrijpen van de reddingsdiensten mogelijk maken.

Beginselen

EU-landen worden aangespoord actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat hotels voldoen aan regels op basis van een reeks beginselen, waaronder:

 • er dienen veilige vluchtwegen te zijn die niet zijn versperd en duidelijk zijn aangegeven;
 • gebouwen dienen zo te zijn gebouwd dat ze in geval van brand stabiel zijn, gedurende ten minste de tijd die de aanwezigen nodig hebben om ongedeerd naar buiten te komen;
 • de aanwezigheid of het gebruik van sterk ontvlambare materialen in de bekleding van wanden, plafonds en vloeren alsmede de interne versieringen moet worden beperkt;
 • er moeten waarschuwingssystemen geïnstalleerd zijn die goed functioneren;
 • het personeel dient passende instructies en opleiding te hebben gekregen.

Technische richtlijnen

De bijlage bij de aanbeveling bevat technische richtlijnen. Deze hebben met name betrekking op:

 • de locatie en bebording van vluchtwegen;
 • de constructie van het gebouw;
 • bekleding, stoffering en wandversiering;
 • elektriciteits-, verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen;
 • brandblusapparaten, alarminstallaties en meldingssystemen; en
 • veiligheidsvoorschriften.

Controles

Hotels dienen periodiek te worden gecontroleerd.

Verslag

In 2001 heeft de Europese Commissie zoals bedoeld in de aanbeveling een verslaguitgebracht over de maatregelen die EU-landen hebben ingevoerd om de aanbeveling toe te passen. In dit verslag werd opgemerkt dat het effect in verschillende EU-landen afhankelijk was van het bestaande beschermingsniveau en hoe dit in nationaal recht was omgezet. In sommige landen waren de technische richtsnoeren of minimumeisen van de aanbeveling al opgenomen in nationaal recht of werd zelfs nog verder gegaan; in andere landen waren deze slechts deels ingevoerd en werden ze enkel toegepast op de bouw van nieuwe hotels of in bestaande etablissementen.

Vervolg

De Commissie heeft voor een verwante kwestie in 2013 een verslag voorbereid over bestaande regels betreffende de veiligheid van bepaalde diensten aan consumenten op nationaal niveau in de hele EU en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Hierin werd onder andere gekeken naar de respectieve nationale regels inzake veiligheid van toeristenaccommodaties.

In 2014 hield de Commissie een openbare raadpleging over de veiligheid van toeristenaccommodaties. Na verwerking van de feedback heeft Commissie vastgesteld dat er geen verband bestond tussen de bestaande regels in alle EU-landen, de afwezigheid van regelgeving op EU-niveau als gevolg van subsidiariteit en risico's voor consumenten.

VANAF WANNEER IS AANBEVELING VAN TOEPASSING?

De aanbeveling is sinds 22 december 1986 van toepassing.

BESLUIT

Aanbeveling 86/666/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende brandbeveiliging in bestaande hotels (PB L 384 van 31.12.1986, blz. 60-68)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie over de toepassing van de aanbeveling van de Raad van 22 december 1986 betreffende brandbeveiliging in bestaande hotels (86/666/EEG) (COM(2001) 348 definitief van 27.6.2001)

Laatste bijwerking 27.06.2016

Top