Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cafeïne en kinine (tot 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cafeïne en kinine (tot 2014)

In de Europese Unie (EU) gelden strenge voorschriften inzake consumentenvoorlichting voor dranken die een hoog cafeïnegehalte hebben. Indien kinine en cafeïne daarentegen als aroma worden gebruikt in de vervaardiging of de bereiding van levensmiddelen, moeten deze stoffen met hun specifieke naam in de lijst van ingrediënten worden vermeld.

BESLUIT

Richtlijn 2002/67/EG van de Commissie van 18 juli 2002 betreffende de etikettering van levensmiddelen die kinine en levensmiddelen die cafeïne bevatten.

SAMENVATTING

Dankzij deze richtlijn krijgt de consument duidelijk en nauwkeurige informatie over de aanwezigheid van kinine of cafeïne in levensmiddelen.

Dranken met een hoog cafeïnegehalte

Het etiket van dranken met een cafeïnegehalte van meer dan 150 milligram per liter moet de vermelding “hoog cafeïnegehalte” bevatten, gevolgd door de hoeveelheid cafeïne uitgedrukt in milligram per 100 milliliter. Deze vermelding moet in hetzelfde gezichtsveld als de naam van de drank afgedrukt worden.

Deze voorschriften zijn van toepassing op verbruiksklare dranken alsook op dranken die bereid worden op basis van een geconcentreerd of gedehytrateerd product. Zij gelden evenwel niet voor dranken op basis van koffie of thee dan wel koffie- of thee-extract, waarvan de verkoopbenaming het woord “koffie” of “thee” bevat.

Cafeïne en kinine als aroma in levensmiddelen

Indien bij de vervaardiging of bereiding van een levensmiddel kinine en cafeïne als aroma worden gebruikt, dienen deze stoffen met hun specifieke naam te worden vermeld in de lijst van ingrediënten, direct voorafgegaan door de term “aroma”.

Context

Deze richtlijn wordt vanaf 13 december 2014 vervangen door Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2002/67/EG

8.8.2002

30.6.2003

PB L 191 van 19.7.2002

Laatste wijziging: 07.02.2012

Top