Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verduurzaamde melk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verduurzaamde melk

Geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk voor menselijke voeding moet voldoen aan de specifieke bepalingen vastgesteld in Richtlijn 2001/114/EG. Deze bepalingen vormen een aanvulling van de algemene voorschriften voor de etikettering van levensmiddelen voorzien in de Europese wetgeving.

BESLUIT

Richtlijn 2001/114/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Verduurzaamde melk wordt omschreven op basis van de samenstelling en het bereidingsproces van het product met als doel het bevorderen van het correcte en niet-misleidende commerciële gebruik van de aanduiding ervan.

Verduurzaamde melk

De producten die onder deze richtlijn vallen zijn:

  • gedeeltelijk gedehydrateerde melk (al dan niet gezoet);
  • geheel gedehydrateerde melk (met verschillende vetpercentages).

Bovendien omschrijft de richtlijn de specifieke benamingen in bepaalde landen en talen (zie Bijlage II van de richtlijn).

Etikettering

Marketing van de producten onder deze richtlijn moet voldoen aan de richtlijn inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen. De etikettering op verduurzaamde melk moet het volgende vermelden:

  • het percentage vet (met uitzondering van de gecondenseerde melk, gecondenseerde gedeeltelijk afgeroomde melk, en gedroogde magere melk);
  • het percentage vetvrije melkpoederextract (voor de verschillende soorten gedeeltelijk gedehydrateerde melk);
  • de wijze van verdunning of reconstitutie (voor gedehydrateerde melk);
  • dat het product niet bestemd voor zuigelingen van minder dan twaalf maanden is (voor gedehydrateerde melk).

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2001/114/EG

17.1.2002

17.7.2003

PB L 15 van 17.1.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2007/61/EG

7.10.2007

31.8.2008

PB L 258 van 4.10.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1021/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot wijziging van de Richtlijnen 1999/4/EG en 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 2001/111/EG, 2001/113/EG en 2001/114/EG van de Raad wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden Voor de EER relevante tekst [Publicatieblad L 287 van 29.10.2013].

Deze verordening beoogt de bestaande bevoegdheden van de Commissie uit de in de vijf zogenaamde ontbijtrichtlijnen af te stemmen op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en met name Artikel 290, dat de Commissie in staat stelt om gedelegeerde handelingen in te voeren.

Laatste wijziging: 29.04.2014

Top