Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De met de landen van de westelijke Balkan gesloten overeenkomsten inzake de versoepeling van de afgifte van visa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

De met de landen van de westelijke Balkan gesloten overeenkomsten inzake de versoepeling van de afgifte van visa

De overeenkomsten inzake de versoepeling van de afgifte van visa die zijn gesloten tussen de Europese Unie en de westelijke Balkanlanden hebben ten doel de procedures voor de afgifte van visa voor onderdanen van die landen te versoepelen en te versnellen. Deze overeenkomsten zijn in beginsel gekoppeld aan de sluiting van overnameovereenkomsten.

BESLUIT

Besluit 2007/821/EG van de Raad van 8 november 2007 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de versoepeling van de afgifte van visa.

Besluit 2007/822/EG van de Raad van 8 november 2007 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de versoepeling van de afgifte van visa.

Besluit 2007/823/EG van de Raad van 8 november 2007 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro inzake de versoepeling van de afgifte van visa.

Besluit 2007/824/EG van de Raad van 8 november 2007 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de versoepeling van de afgifte van visa.

Besluit 2007/825/EG van de Raad van 8 november 2007 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië inzake de versoepeling van de afgifte van visa.

SAMENVATTING

De met Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië ("partnerlanden") gesloten overeenkomsten hebben ten doel de afgifte van visa voor een kort verblijf van ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen aan burgers van deze landen te versoepelen.

Voor burgers van de partnerlanden die dergelijke visa voor een kort verblijf aanvragen, gelden vereenvoudigde documentvereisten voor de motivering van hun reis naar de Europese Unie (EU). De bewijsstukken die moeten worden voorgelegd, zijn formele documenten, zoals een schriftelijke uitnodiging van een organisatie of een ander certificaat, afhankelijk van de categorie waartoe de aanvragers behoren (zakenlieden, chauffeurs die internationaal vervoer verzorgen, journalisten, studenten, personen die voor toeristische doeleinden of om medische redenen reizen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, enz.).

De diplomatieke en consulaire posten van de EU-landen kunnen meervoudige visa met een geldigheidsduur van maximaal vijf jaar verstrekken aan: leden van regeringen, parlementen, constitutionele hoven en de hoogste rechterlijke instanties van de partnerlanden, alsook aan permanente leden van officiële delegaties en aan echtgenoten en kinderen van minder dan 21 jaar die op bezoek gaan bij legaal in een EU-land verblijvende burgers van de partnerlanden. Meervoudige visa kunnen ook worden verstrekt aan de categorieën personen waarvoor vereenvoudigde documentvereisten gelden, met een geldigheidsduur van maximaal één jaar. De betrokken personen moeten in dat geval in het voorgaande jaar op zijn minst één visum hebben verkregen en een geldige reden hebben om een meervoudig visum aan te vragen. Indien dergelijke personen in de voorgaande twee jaar meervoudige visa hebben gebruikt, kan hen een meervoudig visum worden afgeleverd dat geldig is gedurende ten minste twee en maximaal vijf jaar.

De kosten voor de behandeling van visumaanvragen van onderdanen van partnerlanden bedragen standaard 35 EUR. Bepaalde categorieën personen zijn daarvan vrijgesteld, zoals naaste familieleden, leden van officiële delegaties, studenten, gehandicapten, kinderen van minder dan zes jaar, journalisten, gepensioneerden en chauffeurs die internationaal vervoer verzorgen.

De visa worden binnen 10 dagen na ontvangst van de aanvraag afgegeven. Deze termijn kan worden verlengd tot dertig dagen, met name wanneer nader onderzoek van de aanvraag nodig is. Deze termijn kan in dringende gevallen worden beperkt tot drie dagen of zelfs minder.

Context

Op de top van de EU en de Balkanlanden op 21 juni 2003 te Thessaloniki ("agenda van Thessaloniki") hebben de deelnemers overeenstemming bereikt over het beginsel van een versoepeling van de visumregeling. Vervolgens zijn er onderhandelingen begonnen met het oog op de sluiting van dergelijke overeenkomsten. Deze onderhandelingen, die gekoppeld waren aan besprekingen over de sluiting van overnameovereenkomsten, hebben op 8 november 2007 geleid tot de aanneming door de Raad van een reeks besluiten, één voor elk partnerland, betreffende de sluiting van overeenkomsten op basis van artikel 62 en artikel 300 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (respectievelijk de huidige artikelen 77 en 218 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2007/821/EG

8.11.2007

_

L 334, 19.12. 2007

Besluit 2007/822/EG

8.11.2007

_

L 334, 19.12. 2007

Besluit 2007/823/EG

8.11.2007

_

L 334, 19.12. 2007

Besluit 2007/824/EG

8.11.2007

_

L 334, 19.12. 2007

Besluit 2007/825/EG

8.11.2007

_

L 334, 19.12. 2007

Laatste wijziging: 09.05.2011

Top