Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vereenvoudigd doorreisdocument (FTD) en een vereenvoudigd doorreisdocument voor treinreizigers (FRTD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vereenvoudigd doorreisdocument (FTD) en een vereenvoudigd doorreisdocument voor treinreizigers (FRTD)

Bij de hier besproken verordening zijn een doorreisfaciliteringsdocument (FTD) en een doorreisfaciliteringsdocument voor treinreizigers (FRTD) ingevoerd. Deze documenten, die door de consulaire autoriteiten van de lidstaten worden afgegeven, hebben tot doel de doorreis over land van onderdanen van derde landen die over het grondgebied van de Europese Unie moeten reizen om zich tussen twee geografisch niet aan elkaar grenzende delen van hun eigen land te verplaatsen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 693/2003 van de Raad van 14 april 2003 tot invoering van een specifiek doorreisfaciliteringsdocument (FTD) en een doorreisfaciliteringsdocument voor treinreizigers (FRTD) en tot wijziging van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en het Gemeenschappelijk Handboek.

SAMENVATTING

Bij de hier besproken verordening zijn een doorreisfaciliteringsdocument (Facilitated Transit Document (FTD)) en een doorreisfaciliteringsdocument voor treinreizigers (Facilitated Rail Transit Document (FRTD)) ingevoerd voor het specifieke geval dat onderdanen van derde landen die rechtstreeks over land van het ene deel van hun eigen land naar het andere, niet aangrenzende deel van dat land willen gaan, en daarbij noodzakelijkerwijs over het grondgebied van één of meer lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten reizen.

Toepassingsgebied en geldigheid

Het FTD en het FRTD hebben dezelfde waarde als transitovisa en hebben een geldigheid die beperkt blijft tot het grondgebied van de lidstaat van afgifte. De FTD heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar, waarbij elke op grond van dit document gemaakte doorreis niet langer duurt dan 24 uur. De FRTD heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden, waarbij elke op grond van dit document gemaakte doorreis niet langer duurt dan 6 uur.

Een FTD of FRTD mag niet op een reisdocument worden aangebracht, als dat reisdocument verlopen is of als de geldigheidsduur ervan korter is dan die van het FTD of het FRTD.

Voorwaarde en procedure voor de afgifte

Om een FTD/FRTD te verkrijgen:

  • moet de aanvrager beschikken over een geldig document, waarmee naar de Europese Unie kan worden gereisd;
  • mag hij niet gesignaleerd zijn als persoon die de toegang moet worden geweigerd;
  • mag hij niet worden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de lidstaten;
  • moet hij, wanneer het een FTD betreft, geldige redenen hebben om frequent te reizen tussen de twee delen van het grondgebied van zijn land.

De aanvraag voor een FTD of FRTD wordt bij de consulaire autoriteiten van een lidstaat ingediend. Bij deze aanvraag worden documenten overgelegd waarmee wordt aangetoond dat de aanvrager frequent moet reizen tussen de twee delen van zijn land, zoals documenten waaruit blijkt dat hij familiebanden of andere sociale motieven, of economische motieven heeft, enz.

De vergoeding voor de administratiekosten voor de behandeling van de aanvraag van een FTD bedraagt 5 euro. Het FRTD wordt kosteloos afgegeven.

Afgifte / weigering van het document

Het FTD en het FRTD worden afgegeven door de consulaire vertegenwoordigingen van de lidstaten en mogen niet aan de grens worden afgegeven.

De procedures en het beroep in gevallen waarin de consulaire post een aanvraag of afgifte van een FTD of een FRTD weigert, worden geregeld door het nationale recht van de respectieve lidstaten. In geval van weigering wordt de reden aan de aanvrager meegedeeld, op voorwaarde dat de nationale wetgeving daarin voorziet.

In geval van misbruik van de regeling worden aan de houders van een FTD of een FRTD sancties opgelegd. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en de mogelijkheid omvatten het FTD/FRTD ongeldig te maken of in te trekken.

Slotbepalingen

De lidstaten die tot afgifte van het FTD en het FRTD besluiten delen de Raad en de Commissie dit besluit mee. De Commissie maakt dit besluit bekend in het Publicatieblad. Als de lidstaten besluiten de betrokken documenten niet langer af te geven, delen zij dit besluit mee aan de Raad en aan de Commissie, die dit besluit in het Publicatieblad bekendmaakt.

De Commissie brengt uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van het eerste besluit van een lidstaat om FTD's en FRTD's af te geven aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de werking van de doorreisfacilitering.

Belangrijkste begrippen

  • Doorreisfaciliteringsdocument (FTD): een specifieke vergunning die de doorreis faciliteert en door lidstaten kan worden afgegeven voor meerdere binnenkomsten met eender welk transportmiddel voor vervoer over land. Het FTD wordt afgegeven in de vorm van uniforme modellen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 694/2003.
  • Doorreisfaciliteringsdocument voor treinreizigers (FRTD): een specifieke vergunning die de doorreis faciliteert en door lidstaten kan worden afgegeven voor één heen- en terugreis per trein. Het FRTD wordt afgegeven in de vorm van uniforme modellen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 694/2003.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 693/2003

18.4.2003

-

L 99 van 17.4.2003

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 694/2003 van de Raad van 14 april 2003 betreffende uniforme modellen voor een doorreisfaciliteringsdocument (FTD) en een doorreisfaciliteringsdocument voor treinreizigers (FRTD) in de zin van Verordening (EG) nr. 693/2003 [Publicatieblad L 99 van 17.4.2003]. Het FTD en het FRTD worden afgegeven in de vorm van uniforme modellen (zelfklevend vignet) en hebben dezelfde waarde als transitvisa. Zij moeten voldoen aan de in de bijlagen I en II van de verordening vastgestelde specificaties. Voor de FTD en de FRTD zijn aanvullende technische specificaties opgesteld ten aanzien van de aanvullende veiligheidkenmerken en -vereisten (met name om namaak en vervalsing te voorkomen) en van de technische methoden en normen voor de invulling van het uniforme FTD/FRTD. Deze specificaties worden niet bekendgemaakt.

Laatste wijziging: 22.05.2007

Top