Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toegang van voertuigenregistratie-instanties tot SIS II

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toegang van voertuigenregistratie-instanties tot SIS II

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1986/2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • Door deze verordening krijgen instanties in landen van de Europese Unie (EU) die belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).
 • Dit dient uitsluitend om te controleren of een voertuig dat voor een kenteken wordt aangemeld niet is gestolen en/of wordt gezocht als bewijsmateriaal in een strafprocedure.

KERNPUNTEN

 • Deze verordening geeft voertuigenregistratie-instanties toegang tot gegevens in SIS II met betrekking tot:
  • motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc (kubieke centimeter);
  • aanhangers met een ledig gewicht van meer dan 750 kg en caravans;
  • gestolen, verduisterde, anderszins vermiste of ongeldig gemaakte voertuigregistratiebewijzen en voertuigkentekenplaten.
 • Voertuigenregistratie-instanties die geen openbare diensten zijn hebben enkel toegang tot de gegevens in SIS II via een van de autoriteiten waarnaar wordt verwezen in het SIS II-Besluit (d.w.z. Besluit 2007/533/JBZ van de Raad). Deze autoriteiten zijn onder andere grenstoezichtautoriteiten, politie en douane.
 • In het SIS II-Besluit staat welke actie moet worden ondernomen als SIS II een voertuig aan het licht brengt dat is gestolen of wordt gezocht als bewijsmateriaal in een strafprocedure.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 17 januari 2007 van toepassing.

ACHTERGROND

EU-landen zijn verplicht elkaar bij te staan bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake documenten voor de registratie van voertuigen. Ze kunnen informatie uitwisselen om de juridische status van een voertuig te controleren in het land waar het eerder was geregistreerd.

Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ betreffende de instelling, de werking en het gebruik van SIS II (SIS II-Verordening en -Besluit) vervangen op één artikel na alles van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 14 juni 1985. Dit artikel gaat over toegang tot het Schengeninformatiesysteem door autoriteiten en diensten in de EU-landen die belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen. Deze derde akte voltooit het wettelijke kader van SIS II en zorgt ervoor dat voertuigenregistratie-instanties van de EU-landen toegang hebben tot SIS II zodra dit operationeel is.

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (PB L 381 van 28.12.2006, blz. 1-3)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1986/2006 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 16.08.2016

Top