Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uniform visummodel voor niet-EU-burgers

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uniform visummodel voor niet-EU-burgers

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad betreffende de invoering van een uniform visummodel

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In 1995 heeft de EU een uniform model voor een EU-visum ontwikkeld in de vorm van een sticker die in het reisdocument van niet-EU-burgers met visumplicht moet worden geplakt.

In deze verordening staan de regels voor het uniforme visummodel, niet alleen voor de Schengenlanden*, maar ook voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

KERNPUNTEN

Het uniforme model is van toepassing op:

  • een voorgenomen verblijf in een of meer landen van het Schengengebied van in totaal maximum drie maanden;
  • een doorreis via de transitzone van een luchthaven van de Schengenlanden („luchthaventransitvisum”).

In het geval van de Schengenlanden geeft bijvoorbeeld een visum voor kort verblijf voor een van deze landen de houder het recht door alle 26 landen te reizen voor maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen.

Visa voor een verblijf van langer dan deze periode vallen nog steeds onder nationale procedures (d.w.z. zodat de houder kan gaan werken of handels- of beroepsactiviteiten kan opzetten).

Informatie op de visumsticker

Op de uniforme visasticker staat het aantal dagen dat iemand die geen onderdaan van een EU-land is in het Schengengebied, Ierland en het Verenigd Koninkrijk mag verblijven. In het geval van een Schengenvisum wordt het aantal dagen gerekend vanaf de datum waarop hij of zij het Schengengebied betreedt (de inreisstempel) tot aan de datum waarop hij of zij het Schengengebied verlaat (de uitreisstempel), inclusief deze twee dagen.

De exacte geldigheidsduur van het visum wordt op de visumsticker vermeld onder de kop „duur van het bezoek”.

Technische specificaties

Het uniforme visum moet voldoen aan:

  • een lijst technische specificaties omschreven in de EU-wetgeving met onder andere met het blote oog duidelijk waarneembare algemeen herkenbare veiligheidskenmerken (bijv. een volgens hoge veiligheidsnormen vervaardigde geïntegreerde foto, het logo dat bestaat uit een letter of letters die het afgevende land of, in het geval van de Benelux, de afgevende groep van landen aanduiden);
  • andere technische specificaties die erop gericht zijn namaak en vervalsing van visa te verhinderen en middelen bieden om de visa in te vullen.

Ieder EU-land moet één enkele autoriteit aanwijzen die verantwoordelijk is voor het drukken van visa en de naam van deze instantie aan de Europese Commissie en de andere EU-landen meedelen.

VANAF WANNEER TREEDT DE VERORDENING IN WERKING?

De richtlijn is sinds 3 augustus 1995 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over het „visumbeleid”.

KERNBEGRIP

* Schengenlanden: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en Zwitserland.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel (PB L 164 van 14.7.1995, blz. 1-4)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1683/95 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 4-6)

Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (PB L 243 van 15.9.2009, blz. 1-58) Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 29.04.2016

Top