Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen — Goede fabricagemethoden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen — Goede fabricagemethoden

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de Commissie betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening worden de voorschriften voor goede fabricagemethoden* vastgesteld voor materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen.

KERNPUNTEN

 • Deze wetgeving is van toepassing op alle sectoren en stadia van de productie, verwerking en distributie van materialen en voorwerpen
 • Bedrijven moeten:
  • de goede fabricagemethoden naleven;
  • een doeltreffend en gedocumenteerd kwaliteitsborgingssysteem* vaststellen, ten uitvoer leggen en handhaven;
  • een doeltreffend kwaliteitscontrolesysteem vaststellen en handhaven;
  • op papier of in elektronische vorm passende documentatie betreffende specificaties, voorschriften voor de samenstelling en verwerking met betrekking tot de veiligheid van het afgewerkte materiaal of voorwerp en de verschillende fabricageprocessen opstellen en actueel houden.
 • Goede fabricagemethoden zijn van toepassing op voorwerpen zoals recipiënten, verpakkingen, papier, karton, inkt en kleefstoffen die met levensmiddelen in contact kunnen komen.
 • Kwaliteitsborgingssystemen houden rekening met:
  • de kennis en de vaardigheden van het personeel en de organisatie van de gebouwen en apparatuur;
  • de omvang van het bedrijf, zodat het niet buitensporig wordt belast bij de toepassing van het systeem.
 • Kwaliteitscontrolesystemen omvatten:
  • het toezicht op de invoering van goede fabricagemethoden; en
  • de vaststelling en correctie van maatregelen die niet voldoen aan de vereiste normen.
 • In de wijziging (Verordening (EG) nr. 282/2008) wordt een specifiek kwaliteitsborgingssysteem beschreven voor materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof die in contact komen met levensmiddelen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Ze is van toepassing sinds 1 augustus 2008.

KERNBEGRIPPEN

* Goede fabricagemethoden: die aspecten van kwaliteitsborging die garanderen dat materialen en voorwerpen aan de kwaliteitsnormen voldoen, geen gevaar voor de gezondheid van de mens opleveren en niet tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen leiden.

* Kwaliteitsborgingssysteem: georganiseerde en gedocumenteerde regelingen die zijn getroffen teneinde te garanderen dat materialen en voorwerpen de vereiste kwaliteit hebben.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2023/2006 van 22 december 2006 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PB L 384 van 29.12.2006, blz. 75-78)

Achtereenvolgende wijzigingen van Verordening (EG) nr. 2023/2006 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 02.05.2016

Top