Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sperma van varkens: intracommunautair handelsverkeer en invoer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sperma van varkens: intracommunautair handelsverkeer en invoer

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 90/429/EEG — intracommunautair handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn legt de veterinairrechtelijke voorwaarden vast voor de handel in sperma van varkens tussen EU-landen en de invoer daarvan van elders in de wereld.

De richtlijn heeft ten doel om het risico van de verspreiding van dierziekten te beperken.

KERNPUNTEN

Het sperma moet afkomstig zijn van gezonde als landbouwhuisdier gehouden varkens, en moet in goedgekeurde centra worden gewonnen en behandeld.

Er zijn bijzondere voorwaarden van toepassing op de verkrijging, de behandeling, de opslag en het vervoer van het sperma.

Nationale instanties zijn ervoor verantwoordelijk te waarborgen dat de spermacentra voldoen aan de nodige normen en dat zij een veterinair registratienummer krijgen toegekend.

Elke partij sperma moet vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat.

Ingevoerd sperma mag uitsluitend afkomstig zijn van geautoriseerde spermacentra in niet-EU-landen die op een goedgekeurde lijst voorkomen.

Bij de overweging om een land op de goedgekeurde lijst te zetten, houdt de EU rekening met factoren zoals de algemene gezondheid van de veestapel, de voorschriften met betrekking tot preventie van dierziekten en het vermogen van het land te voldoen aan de EU-voorschriften.

Ingevoerd sperma moet vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat. Iedere partij wordt gecontroleerd bij binnenkomst in de EU voordat deze wordt vervoerd naar de bestemming.

Een EU-land dat, direct of indirect, een partij verwacht van buiten Europa, moet de invoer verbieden indien het sperma een besmettelijke ziekte kan overbrengen op EU-dieren.

Veterinaire deskundigen van de Europese Commissie kunnen, in samenwerking met lokale instanties, controles ter plaatse uitvoeren in niet-EU-landen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 12 juli 1990 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 1991 omzetten in nationaal recht.

ACHTERGROND

Intracommunautair handelsverkeer in varkens

BESLUIT

Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62-73)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 90/429/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU van de Commissie van 1 maart 2012 betreffende de invoer van sperma van varkens in de Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 1148) (PB L 64 van 3.3.2012, blz. 29-37)

Laatste bijwerking 11.01.2016

Top