Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Katoen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Katoen

De productiesteun voor katoen werd grondig hervormd door een gedeeltelijke overgang van de toekenning van de gemeenschapssteun aan de egreneringsbedrijven (65%) naar de bedrijfstoeslagregeling. 35% van het steunvolume blijft toegekend als hectaresteun om de teelt in een aantal gebieden te beschermen. De nieuwe regeling is van toepassing vanaf 1 januari 2006. Voor katoen is er nog geen gemeenschappelijk marktordening (GMO).

BESLUIT

Verordening (EG) Nr. 864/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1786/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, en tot aanpassing daarvan in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie.

SAMENVATTING

Ontkoppeling

De productiesteun voor katoen werd grondig gewijzigd door een gedeeltelijke overgang naar de bedrijfstoeslagregeling. Het gaat om een gedeeltelijke overgang aangezien 35% van de steun nog steeds wordt toegekend als hectaresteun (rechtstreekse steun) terwijl de resterende 65% bestemd is voor de bedrijfstoeslagregeling.

Om te voorkomen dat bepaalde productiegebieden zouden verdwijnen bij de invoering van de nieuwe steunregeling wordt slechts gedeeltelijk overgestapt op de nieuwe regeling.

Voor katoen zelf werd tot dusver geen rechtstreekse steun aan de producenten gegeven, maar enkel onrechtstreekse steun aan de egreneringsbedrijven. De totale voor elke lidstaat beschikbare hectaresteun wordt vastgesteld op 35% van het nationale aandeel dat tot nu toe indirect ten goede kwam aan de producenten.

Rechtstreekse steun

Net als voor de andere rechtstreekse steun aan producenten, dienen de landbouwers te voldoen aan bepaalde verplichtingen: randvoorwaarden inzake milieu, modulatie en financiële discipline.

Nationaal basisareaal

Maximale oppervlakte (totaal) 440 000 ha

Griekenland

Spanje

Portugal

Nationaal basisareaal

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

steun in euro per subsidiabele hectare

300 000 ha à 594 /ha70 000 ha à 342,85 /ha

1 039 /ha

556 /ha

Extra steun: herstructurering

Voor de hervorming en aanpassing van deze sector is een bedrag van 22 miljoen euro noodzakelijk. Deze uitgaven worden opgenomen in de begroting van 2007.

Deze steun is bestemd voor herstructureringsprogramma's in de producerende regio's en wordt gefinancierd door de afdeling "garantie" van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid.

Context

De hervorming van de steun aan de landbouw voor katoen, tabak (es de en fr), hop en olijfolie en tafelolijven is als één pakket besproken en vastgelegd in een verordening die bekendstaat onder de naam "mediterraan pakket".

Deze producten werden in een tweede fase (april 2004) meegenomen in de grote hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van juni 2003, met de goedkeuring van de overgang van een stelsel van rechtstreekse steun (de steun wordt betaald per hectare of per eenheid of dier) naar de bedrijfstoeslagregeling.

Katoen, tabak en olijfolie worden geproduceerd in een aantal regio's die kampen met een ontwikkelingsachterstand. De hervorming beoogt het behoud van deze teelten in die regio's en geeft prioriteit aan het inkomen van de landbouwer boven de steun voor het product. In deze context zal voor tabak en katoen een gekoppeld steunregime gehanteerd worden met het oog op de aanpassing aan het nieuwe systeem. Voor hop kan gekoppelde steun worden toegekend om rekening te houden met specifieke marktomstandigheden of regionale structurele factoren.

De huidige hervorming van de "mediterrane producten" is gebaseerd op een mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de "totstandbrenging van een duurzaam landbouwmodel voor Europa via het hervormde GLB - de sectoren tabak, olijfolie, katoen en suiker (es de en fr) ".

De huidige steunregeling voor katoen wordt ingetrokken op 1 januari 2006.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) 864/2004

1.5.2004

1.1.2006 (voor katoen)

L 161 van 30.4.2004

See also

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de regelgeving betreffende de steunregeling voor katoen.

Laatste wijziging: 05.02.2008

Top