Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

De gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector melk en zuivelproducten maakt het mogelijk de prijzen te stabiliseren en een redelijke levensstandaard voor de landbouwers te garanderen dankzij de toepassing van de regelingen voor interventie en afzet en voor de handel met derde landen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze verordening bevat een volledig rechtskader voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten. Vóór deze verordening was de wetgeving voor deze producten - de eerste verordening dateerde van 1968 - nogal versnipperd.

Deze GMO voorziet in een interventieregeling in het kader van de interne markt en in een aantal steunmaatregelen voor de Europese producten wanneer zij op de wereldmarkt verhandeld worden.

Toepassingsgebied

De GMO in de sector melk en zuivelproducten geldt voor:

 • melk en room;
 • karnemelk, yoghurt, kefir;
 • wei;
 • boter en andere vetstoffen;
 • kaas en wrongel;
 • lactose en melksuikerstroop;
 • bereidingen gebruikt voor het voederen van dieren.

Interne markt

Het verkoopseizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. De interventieprijzen voor 100 kilogram boter bedragen:

 • 328,20 euro van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2004,
 • 305,23 euro van 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005,
 • 282,44 euro van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006,
 • 259,52 euro van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007,
 • 246,39 euro vanaf 1 juli 2007.

Voor mageremelkpoeder bedraagt de interventieprijs 169,80 euro voor 100 kilogram melk.

Interventieregeling en regeling voor particuliere opslag

De interventiebureaus van elke lidstaat kopen tussen 1 maart en 31 augustus van elk jaar boter aan tegen 90% van de interventieprijs op nog vast te stellen voorwaarden. De Commissie kan de interventie schorsen als de aangeboden hoeveelheden in 2008 en de jaren daarna meer dan 30 000 ton bedragen. De aangekochte boter moet bepaalde eigenschappen bezitten en aan bepaalde eisen voldoen. Voor al dan niet gezouten boter die is bereid met room of melk, kan steun voor de particuliere opslag worden verleend. Voor de vaststelling van het steunbedrag wordt uitgegaan van de opslagkosten en de verwachte ontwikkeling van de prijs voor verse boter of koelhuisboter. De afzet van de door de interventiebureaus opgeslagen boter verstoort het marktevenwicht niet.

De interventiebureaus van de lidstaten kopen tussen 1 maart en 31 augustus van elk jaar mageremelkpoeder tegen de interventieprijs. De samenstelling van deze melk moet bepaalde eigenschappen vertonen en met name het minimumgehalte aan eiwit moet 34% op de niet-vette droge stof bedragen. De Commissie kan de interventie schorsen als het aanbod meer dan 109 000 ton bedraagt.

Er wordt steun voor de particuliere opslag toegekend voor bepaalde kaassoorten, zoals grana padano, parmigiano-reggiano, provolone en schapen- of geitenkaas, alsook voor bewaarkaas. Het bedrag van de steun is afhankelijk van de opslagkosten en de verwachte ontwikkeling van de prijzen. Op grond van de marktsituatie kan de Commissie vragen de verschillende opgeslagen kaassoorten weer op de markt te laten brengen.

Specifieke steun voor de afzet

Er wordt in steun voorzien voor:

 • producenten van voor diervoeding bestemde ondermelk en mageremelkpoeder (met inbegrip van karnemelk en karnemelkpoeder) als deze producten aan bepaalde voorwaarden voldoen;
 • tot caseïne of caseïnaten verwerkte ondermelk;
 • de aankoop van room, boter en boterconcentraat door gemeenschappen zonder winstoogmerk;
 • de fabrikanten van bepaalde voedingsmiddelen voor rechtstreekse consumptie.

Steun voor schoolmelk

Om het melkverbruik door kinderen te bevorderen, wordt aan onderwijsinstellingen steun verleend voor de uitreiking van zuivelproducten (0,25 liter per leerling per dag). Voor alle melksoorten bedraagt de communautaire steun 18,15 euro voor 100 kilogram. De lidstaten kunnen daar nog aanvullende steun voor verlenen.

Handelsverkeer met derde landen

Voor de in- en uitvoer moet door de lidstaten een certificaat worden afgegeven.

In het algemeen zijn in het handelsverkeer met derde landen de producten van de sector melk en zuivelproducten onderworpen aan de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief en heffingen van gelijke werking als een douanerecht alsook de toepassing van kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking zijn verboden.

Er kunnen evenwel aanvullende rechten worden geheven in de omstandigheden als bedoeld in de Overeenkomst inzake de landbouw (pdf) die binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) werd gesloten. De Gemeenschap geeft aan deze laatste de prijzen door waaronder deze aanvullende rechten opgelegd kunnen worden. Daarnaast kunnen in bepaalde omstandigheden tariefcontingenten worden toegewezen op basis van het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt", de methode van het gelijktijdige onderzoek, de methode waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen traditionele marktdeelnemers en nieuwkomers, of andere niet-discriminerende methoden.

Wanneer er een verschil is tussen de prijs op de wereldmarkt en de communautaire prijzen, kan voor de uitvoer een uitvoerrestitutie worden verleend. Deze wordt toegewezen volgens de methode die het meest geschikt en administratief het minst belastend wordt geacht. Daarnaast wordt bij de vaststelling van de restitutie rekening gehouden met onder meer de melkprijs en de afzetkosten. Voorts kan de Gemeenschap in bepaalde gevallen de invoerrechten geheel of gedeeltelijk opschorten en/of uitvoerheffingen innen, bijvoorbeeld wanneer de prijs franco grens aanzienlijk hoger ligt dan de communautaire prijs en de goede werking van de communautaire markt duurzaam dreigt te verstoren.

Als de communautaire markt ten gevolge van in- of uitvoer ernstige verstoringen dreigt te ondergaan, kunnen vrijwaringsmaatregelen worden getroffen. Bovendien kan in bepaalde gevallen de toepassing van de regeling van het actieve veredelingsverkeer worden verboden.

Comitéprocedure

Voor de tenuitvoerlegging van de verordening wordt de Commissie bijgestaan door een Comité van beheer voor melk en zuivelproducten (FR), samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1255/1999

26.6.1999

-

L 160 van 26.6.1999

Wijzigingsbesluiten

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1040/2000

26.5.2000

-

L 118 van 19.5.2000

Verordening (EG) nr. 1526/2000

15.7.2000

-

L 175 van 14.7.2000

Verordening (EG) nr. 1670/2000

29.7.2000

-

L 193 van 29.7.2000

Verordening (EG) nr. 509/2002

23.3.2002

-

L 79 van 22.3.2002

Verordening (EG) nr. 1787/2003

24.10.2003

1.4.2004 (gedeeltelijke toepassing)

L 270 van 21.10.2003

Verordening (EG) nr. 186/2004

4.2.2004

-

L 29 van 23.2.2004

Verordening (EG) nr. 1913/2005

2.12.2005

-

L 307 van 25.11.2005

Verordening (EG) nr. 1152/2007

7.10.2007

-

L 258 van 4.10.2007

De achtereenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 1255/1999 zijn in de basistekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie (pdf) heeft slechts een documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Marktinterventies

Verordening (EG) nr. 105/2008 [Publicatieblad L 32 van 6.2.2008]. Interventiemaatregelen op de markt voor boter.

Verordening (EG) nr. 214/2001 [Publicatieblad L 37 van 7.2.2001] Interventiemaatregelen op de markt voor mageremelkpoeder.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Toekenning van steun aan bepaalde voedingsmiddelen

Verordening (EG) nr. 2799/1999 [Publicatieblad L 340 van 31.12.1999]

Toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Verordening (EG) nr. 2707/2000 [Publicatieblad L 311 van 12.12.2000]

Toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen.

Zie geconsolideerde versie (pdf)

Verordening (EG) nr. 587/2007 [Publicatieblad L 139 van 31.5.2007] Toekenning van steun voor de particuliere opslag van bepaalde kaassoorten in het opslagseizoen 2007/2008.

Regime voor uitwisseling met derde landen

Verordening (EG) nr. 2535/2001 [Publicatieblad L 341 van 22.12.2001].

Invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Verordening (EG) nr. 1282/2006 [Publicatieblad L 234 van 29.8.2006]. Uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Andere wijzen van toepassing

Verordening (EG) nr. 273/2008 [Publicatieblad L 88 van 29.3.2008]. Methoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelproducten.

Verordening (EG) nr. 562/2005 [Publicatieblad L 95 van 14.4.2005]. Mededelingen van gegevens tussen de lidstaten en de Commissie in de sector melk en zuivelproducten.

Verordening (EG) nr. 1898/2005 [Publicatieblad L 308 van 25.11.2005]. Maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Melkquota

Verordening (EG) nr. 1788/2003 [Publicatieblad L 270 van 21.10.2003].Gedurende 11 opeenvolgende tijdvakken van twaalf maanden, te beginnen op 1 april 2004, wordt een heffing ingesteld over de hoeveelheden koemelk en andere zuivelproducten die in het betrokken tijdvak van twaalf maanden boven de aan elke lidstaat toegewezen referentiehoeveelheden worden vermarkt.

See also

Zie voor aanvullende informatie de webpagina van DG Landbouw (DE)(EN)(FR) en de Europese landbouwwetgeving. De publicatie "Melk en melkproducten in de Europese Unie" (pdf) (DE)(EN)(FR) bevat ook informatie over deze sector.

Laatste wijziging: 26.04.2008

Top