Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informatienet inzake landbouwbedrijfboekhoudingen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Informatienet inzake landbouwbedrijfboekhoudingen

Het informatienet inzake landbouwbedrijfboekhoudingen verzamelt de gegevens in verband met de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven. Bij onderhavige verordening wordt de oprichting van dit net een feit en wordt de werking ervan beschreven.

BESLUIT

Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het informatienet inzake landbouwbedrijfboekhoudingen, dat in 1965 werd opgericht, heeft ten doel de Commissie alle nuttige gegevens te verstrekken met het oog op de controle van de landbouweconomie in de Europese Unie (EU). Hiertoe is dit net belast met de verzameling en het onderzoek van de gegevens van een steekproef die is samengesteld uit maximaal 105 000 landbouwbedrijven.

Iedere lidstaat wijst twee organen aan die hun medewerking aan het onderzoek verlenen:

  • een verbindingsorgaan, dat belast is met de verzameling en de overdracht van de gegevens
  • een nationaal comité, dat belast is met de selectie van de bedrijven met boekhouding. Indien een lidstaat in verschillende streken is ingedeeld, baseert het nationaal comité zich op de streekcomités.

De bureaus voor bedrijfsboekhouding vullen voor ieder landbouwbedrijf waarvoor zij verantwoordelijk zijn, een individueel formulier in. Dit formulier bevat essentiële boekhoudkundige gegevens met betrekking tot de productiefactoren en de andere gegevens die nodig zijn om het inkomen van het bedrijf te beoordelen.

De Commissie wordt eveneens bijgestaan door het Gemeenschappelijk comité van het informatienet inzake landbouwbedrijfboekhoudingen.

Overige bepalingen

Individuele boekhoudkundige gegevens of andere individuele gegevens die verkregen zijn op grond van deze verordening, mogen niet voor fiscale doeleinden of voor andere doeleinden dan die welke in de verordening zijn vermeld, worden gebruikt of verspreid.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening nr. 79/65/EEG

13.7.1965

-

109 van 23.6.1965

AFWIJKING VAN HET BESLUIT

Verordening (EG) nr. 636/2007 [Publicatieblad L 146 van 8.6.2007]. Roemenië wordt als een enkele streek beschouwd tot en met 31 december 2009.

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr.2835/72

1.1.1973

-

L 298 van 31.12.1972

Verordening (EEG) nr. 2910/73

30.10.1973

-

L 299 van 27.10.1973

Verordening (EEG) nr. 2143/81

1.8.1981

-

L 210 van 30.7.1981

Verordening (EEG) nr.3644/85

1.1.1986

-

L 348 van 24.12.1985

Verordening (EEG) nr. 3768/85

1.1.1986

-

L 362 van 31.12.1985

Verordening (EEG) nr. 3577/90

1.1.1991

-

L 353 van 17.12.1990

Verordening (EG) nr. 2801/95

13.10.1995

-

L 291 van 06.12.1995

Verordening (EG) nr. 1256/97

09.07.1997

-

L 174 van 02.07.1997

Verordening (EG) nr. 806/2003

5.6.2003

-

L 122 van 16.5.2003

Verordening (EG) nr. 2059/2003

2.12.2003

-

L 308 van 25.11.2003

Verordening (EG) nr. 660/2004

16.4.2004

-

L 104 van 8.4.2004

Verordening (EG) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

L 363 van 20.12.2006

Alle wijzigingen en correcties van Verordening (EG) nr. 79/65 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie [PDF] is slechts een documentatiehulpmiddel.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 85/377/EEG houdende invoering van een communautaire typologie van de landbouwbedrijven [Publicatieblad L 220 van 17.8.1985]. Zie geconsolideerde versie [PDF ]

Verordening (EEG) nr. 1915/83 [Publicatieblad L 190 van 14.7.1983]. Houdende enige uitvoeringsbepalingen inzake de boekhoudingen voor de constatering van de inkomens in de landbouwbedrijven.

Zie geconsolideerde versie [PDF]

Verordening (EEG) nr. 1859/82 [Publicatieblad L 205 van 13.7.1982].Met betrekking tot de keuze van de bedrijven met boekhouding voor het constateren van de inkomens van de landbouwbedrijven.Zie geconsolideerde versie [PDF ].

Verordening (EEG) nr. 2237/77 [Publicatieblad L 263 van 17.10.1977].Met betrekking tot het bedrijfsformulier te gebruiken met het oog op de constatering van de inkomens in de landbouwbedrijven.Zie geconsolideerde versie [PDF ].

See also

Voor nadere gegevens verwijzen wij naar de website betreffende het informatienet inzake landbouwbedrijfboekhoudingen, R.I.C.A (DE)(EN)(FR).

Laatste wijziging: 05.04.2008

Top