Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zorgen dat de interne markt goed functioneert voor de Europese consumenten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zorgen dat de interne markt goed functioneert voor de Europese consumenten

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling van de Commissie (COM(2008) 31 definitief) — Doorlichting van de beleidsresultaten voor consumenten in de interne markt: het scorebord voor de consumentenmarkt

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

 • Met deze mededeling werd in 2008 het scorebord voor de consumentenmarkt opgezet.
 • Zij beschrijft de oorspronkelijke methodologie voor de beoordeling van consumentenmarkten en de resultaten van het eerste scorebord voor de consumentenmarkt.
 • In de mededeling wordt tevens de richting voor verbeteringen geschetst, zoals een op EU-niveau geharmoniseerde classificatie van consumentenklachten en een uitbreiding van het aantal sectoren dat wordt doorgelicht.

KERNPUNTEN

Wat is het scorebord voor de consumentenmarkten?

Dit instrument is ontwikkeld om consumentenmarkten door te lichten: een scorebord beperkt zich niet tot de prijzen en veiligheid van producten, maar houdt ook rekening met consumententevredenheid.

Doorlichting van de consumentenmarkten

De doorlichting van de consumentenmarkten is een proces dat uit twee fasen bestaat:

 • een screeningfase — zoeken naar slecht functionerende sectoren;
 • een analysefase — de oorzaken van hun slechte functioneren achterhalen.

Screeningfase

In deze fase worden drie aspecten van de markt onderzocht:

 • 1.

  Screenen van consumentenmarkten

De algemene prestaties van de verschillende sectoren worden geanalyseerd met behulp van de volgende vijf indicatoren:

 • consumentenklachten;
 • prijsniveau;
 • consumententevredenheid;
 • omschakelen van leverancier;
 • de veiligheid van producten en diensten.
 • 2.

  Evaluatie van de integratie van de interne markt voor de detailhandel

 • De integratie van de interne markt voor de detailhandel kan worden afgemeten aan de aanwezigheid van detailhandelaren uit andere landen, grensoverschrijdende investeringen binnen de EU en grensoverschrijdende detailhandel binnen de EU.
 • Er is ook aandacht voor het gedrag van mensen die grensoverschrijdende aankopen doen en voor de problemen waar ze daarbij op stuiten.
 • 3.

  Benchmarks voor het consumentenklimaat in de EU-landen

Om inzicht te krijgen in het consumentenklimaat in de verschillende landen worden de volgende aspecten onderzocht:

 • handhaving van wet- en regelgeving;
 • de afhandeling van consumentenklachten en de perceptie van consumenten daarvan;
 • de rol van consumentenorganisaties en het vertrouwen van consumenten in deze organisaties;
 • de mate waarin de consument mondig is, in het bijzonder gezien opleiding, informatie, kennis en vaardigheid, en bewustheid.

Analysefase

Een aantal punten wordt geanalyseerd, waaronder:

 • de mondigheid van de consument;
 • benadeling van de consument;
 • de verhouding tussen importprijzen en consumentenprijzen;
 • wetgevingsindicatoren;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • kwaliteit, in het bijzonder de mate van innovatie, gezondheid en milieu;
 • toegankelijkheid en betaalbaarheid;
 • interoperabiliteit, d.w.z. de mogelijkheid om een systeem of product in combinatie met andere producten te gebruiken.

Verfijning van het scorebord voor de consumentenmarkten sinds 2008

Sinds 2008 zijn er twee vormen van scoreborden voor de consumentenmarkten ontwikkeld en gepubliceerd.

 • Het scorebord voor de consumentenmarkten volgt de prestaties van meer dan 40 consumentenmarkten op basis van sleutelindicatoren zoals de mate waarin op de volgende gebieden op de naleving van de regelgeving door de verkopers wordt vertrouwd:
  • regels met betrekking tot consumentenbescherming;
  • de vergelijkbaarheid van aanbiedingen;
  • de keuzemogelijkheden op de markt;
  • de mate waarin aan de consumentenverwachtingen wordt voldaan, en
  • de benadeling als gevolg van problemen waar de consumenten op stuiten.
 • Andere indicatoren, zoals omschakelen van leverancier en prijzen, worden ook in dit scorebord doorgelicht en geanalyseerd.
 • Het scorebord voor de consumentenvoorwaarden licht de nationale consumentenvoorwaarden op drie gebieden door:
  • kennis en vertrouwen;
  • naleving en handhaving, en
  • afhandeling van klachten en geschillen.
 • Met dit scorebord wordt de voortgang van de integratie van de EU-markt voor de detailhandel gemeten.
 • Sinds 2013 worden de twee scoreborden om het jaar gepubliceerd.
 • Tussen 2013 en 2015 werd in samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek een grondige methodologische revisie van de scoreborden voor de consumentenmarkt uitgevoerd. Deze revisie heeft tot veranderingen in de ontworpen methodologie geleid.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie — Doorlichting van de beleidsresultaten voor consumenten in de interne markt: het scorebord voor de consumentenmarkten (COM(2008) 31 definitief van 29.1.2008)

Laatste bijwerking 23.01.2017

Top