Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijke onderneming IMI

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gemeenschappelijke onderneming IMI

De Europese Unie (EU) beschikt over een gezamenlijk technologie-initiatief (GTI) op het gebied van geneesmiddelen. In 2008 is dat Europese initiatief uitgemond in de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming (hierna “gemeenschappelijke onderneming IMI” genoemd), die actief zal blijven tot en met 31 december 2017. Die onderneming moet privé-investeringen, kennisoverdracht en de betrokkenheid van kleine en middelgrote ondernemingen bij onderzoek vergemakkelijken met het oog op de ontwikkeling van innovatieve, doeltreffender en veiliger geneesmiddelen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 73/2008 van de Raad van 20 december 2007 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen.

SAMENVATTING

De gemeenschappelijke onderneming IMI voert het gezamenlijk technologie-initiatief (GTI) inzake innovatieve geneesmiddelen uit met het oog op de ontwikkeling van een concurrerende farmaceutische sector op basis van innovatie. Dit publiek-privaat partnerschap beoogt het ondersteunen van investeringen in dit gebied.

De gemeenschappelijke onderneming IMI is een communautair orgaan met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Brussel. Zij is opgericht voor een periode die loopt tot en met 31 december 2017. Haar oprichtende leden zijn de Europese Commissie en de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Elke juridische entiteit die direct of indirect onderzoek en ontwikkeling in een lidstaat of in een met het zevende kaderprogramma (7e KP) geassocieerd land ondersteunt, kan lid worden van de gemeenschappelijke onderneming IMI.

Doelstellingen

De gemeenschappelijke onderneming heeft tot doel het ontwikkelingsproces voor geneesmiddelen effectiever te maken zodat de farmaceutische sector meer doeltreffende en veilige innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt. In dat verband heeft de gemeenschappelijke onderneming tot doel bij te dragen tot de uitvoering van het 7e KP en onderzoek en ontwikkeling op geneesmiddelengebied in de lidstaten en de met het 7e KP geassocieerde landen te ondersteunen. De deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en samenwerking tussen de privésector en universiteiten worden aangemoedigd.

Bovendien beoogt de gemeenschappelijke onderneming de complementariteit met andere activiteiten van het 7e KP te verzekeren en een publiek-privaat partnerschap te zijn dat de opvoering van de onderzoeksinvesteringen en de versterking van de samenwerking tussen de publieke en private sector mogelijk maakt.

Projecten en activiteiten

De gemeenschappelijke onderneming IMI ondersteunt prospectieve onderzoeksactiviteiten op basis van na open en vergelijkende uitnodigingen tot het indienen van voorstellen geselecteerde projecten, een onafhankelijke evaluatie en de sluiting van subsidieovereenkomsten en projectovereenkomsten.

De deelnemende onderzoeksgebaseerde farmaceutische bedrijven die lid zijn van EFPIA kunnen voor geen enkele activiteit aanspraak maken op financiële steun van de gemeenschappelijke onderneming IMI.

Werking

De organen van de gemeenschappelijke onderneming zijn:

  • de raad van bestuur: deze bestaat uit vertegenwoordigers van elk lid van de gemeenschappelijke onderneming. Hij ziet toe op de werking van de onderneming en de uitvoering van de activiteiten. Hij komt ten minste twee keer per jaar bijeen;
  • de uitvoerend directeur: hij is de wettelijke vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke onderneming IMI. Hij is ook de hoofdverantwoordelijke voor het dagelijks beheer van de onderneming, waarbij hij de beslissingen van de raad van bestuur uitvoert;
  • het wetenschappelijk comité: dit comité is het adviesorgaan van de raad van bestuur. Het moet onder meer advies verlenen over de wetenschappelijke prioriteiten betreffende het voorstel voor het jaarlijkse uitvoeringsplan.

De gemeenschappelijke onderneming IMI wordt ondersteund door twee externe adviesorganen:

  • de groep vertegenwoordigers van de IMI-staten: deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van elke lidstaat en elk met het kaderprogramma geassocieerd land. Hij geeft advies over de jaarlijkse wetenschappelijke prioriteiten. Voorts informeert hij de gemeenschappelijke onderneming over relevante activiteiten op nationaal niveau;
  • het forum van belanghebbenden: dit forum wordt minstens eenmaal per jaar door de uitvoerend directeur bijeengeroepen. Het wordt geïnformeerd over de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming IMI en maakt opmerkingen.

De financiële middelen van de gemeenschappelijke onderneming omvatten de financiële bijdragen van de leden, de door de gemeenschappelijke onderneming IMI gegenereerde inkomsten en alle andere financiële bijdragen, middelen en inkomsten.

De onderzoeksactiviteiten worden gefinancierd uit niet-geldelijke bijdragen door de onderzoeksgebaseerde farmaceutische bedrijven die lid zijn van EFPIA, uit bijdragen van de leden en uit een financiële bijdrage van de Gemeenschap uit hoofde van het 7e KP. Deze financiële verbintenis van de Gemeenschap bedraagt maximaal 1 000 miljoen euro.

Context

In het kader van het 7e KP van de Gemeenschap voorziet de EU in de oprichting van publiek-private partnerschappen op lange termijn in de vorm van GTI's. Deze GTI's resulteren uit het werk van tijdens het 6e KP ingestelde Europese technologieplatforms en worden door gemeenschappelijke ondernemingen uitgevoerd.

Samen met het IMI-initiatief zijn vijf andere GTI's gepland in de sectoren ingebedde computersystemen (ARTEMIS), nanotechnologieën (ENIAC), luchtvaart en luchtvervoer (Clean Sky), waterstof en brandstofcellen (FUEL CELL) en wereldwijde monitoring van milieu en veiligheid (GMES).

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 73/2008

7.2.2008 - 31.12.2017

-

L 30, 4.2.2008.

See also

  • Site van de Europese Commissie, initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (EN)

Laatste wijziging: 05.09.2011

Top