Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regio's voor economische verandering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regio's voor economische verandering

In deze mededeling wordt het initiatief "Regio's voor economische verandering" belicht; dit heeft tot doel de regionale economische convergentie en de economische modernisering nauwer op elkaar af te stemmen. Het initiatief, waarvoor een budget van 375 miljoen euro is uitgetrokken, maakt het op vrijwillige basis gevormde netwerken van lidstaten, regio's en steden mogelijk om "best practices" voor economische modernisering en meer concurrentievermogen uit te testen. Dankzij het verband tussen de thematische ontwikkeling en de programma's van het cohesiebeleid worden de geteste projecten snel verspreid in de lidstaten.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 8 november 2006. "Regio's voor economische verandering" [COM(2006) 675 - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De Commissie pakt momenteel op basis van het partnerschap voor groei en werkgelegenheid de uitdaging aan om groei en meer en betere banen te creëren. Dit partnerschap is via het communautaire programma van Lissabon en de nationale hervormingsprogramma's herzien.

De communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013 op het gebied van de cohesie en de richtsnoeren voor investeringen in stadsontwikkeling beogen een bijdrage te leveren aan het partnerschap voor groei en werkgelegenheid door de werkterreinen aan te geven die prioriteit moeten krijgen in de programma's van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013.

3. De programma's van het cohesiebeleid voor 2007-2013 ontvangen 350 miljard euro aan communautaire steun en krijgen nog eens 150 miljard euro aan investeringen die uit de nationale overheidsmiddelen worden gefinancierd. Deze investeringen moeten ertoe bijdragen de overgang naar een modernere economie en een beter concurrentievermogen mogelijk te maken in de context van het partnerschap voor groei en werkgelegenheid. Op deze wijze worden de regionale economische convergentie en de economische modernisering op elkaar afgestemd.

Het initiatief "Regio's voor economische verandering"

In deze mededeling wordt het initiatief "Regio's voor economische verandering" vanuit het oogpunt van de doelstelling " Europese territoriale samenwerking " en in het kader van het programma inzake stadsontwikkeling uiteengezet. Beoogd wordt met dit initiatief "best practices" uit te testen die ertoe kunnen bijdragen de regionale economische convergentie en de economische modernisering nauwer op elkaar af te stemmen.

Het initiatief, waarvoor een budget van 375 miljoen euro is uitgetrokken, maakt het op vrijwillige basis gevormde netwerken van lidstaten, regio's en steden mogelijk om "best practices" voor economische modernisering en meer concurrentievermogen uit te testen.

De Commissie stelt de op vrijwillige basis gevormde netwerken thema's voor die verband houden met economische modernisering en de herziene strategie van Lissabon . Zo kunnen de netwerken die hier prijs op stellen, nauwer met de Commissie aan deze thema's samenwerken.

De aan het initiatief deelnemende netwerken kiezen ontwikkelingsthema's uit waarvoor zij belangstelling hebben, en beheren deze in het kader van de door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) medegefinancierde gezamenlijke netwerken. Dankzij het verband tussen de thematische ontwikkeling en de programma's van het regionaal beleid worden de geteste projecten snel verspreid in de lidstaten.

Snelle optie

In het kader van "Regio's voor economische verandering" staat een "snelle optie" ter beschikking. Voor de geselecteerde thema's (in de context van de economische modernisering en de herziene strategie van Lissabon), die worden uitgekozen en begeleid door de Commissie, worden op vrijwillige basis netwerken opgericht. Op deze wijze kan de Commissie het voortouw nemen en kan zij een belangrijke rol spelen bij de snelle verspreiding van door de netwerken geselecteerde experimentele ideeën op het niveau van de door het EFRO medegefinancierde programma's.

Communicatie

Voor een snelle verspreiding van de ideeën, resultaten en "best practices" moet er op doeltreffende wijze bekendheid worden gegeven aan het initiatief "Regio's voor economische verandering". Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een jaarlijkse conferentie over de regio's die een rol spelen bij economische veranderingen, het opzetten van een nieuwe website en de jaarlijkse uitreiking van prijzen voor innovaties.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie [Publicatieblad L 291 van 21.10.2006].

Mededeling van de Commissie van 5 juli 2005, Cohesiebeleid ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid: communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013 [COM(2005) 299 - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 15.01.2007

Top