Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Benzinedampterugwinning bij tankstations voor schonere lucht

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Benzinedampterugwinning bij tankstations voor schonere lucht

Benzinedamp die tijdens het bijtanken van motorvoertuigen wordt uitgestoten is schadelijk voor de gezondheid van de mens en het milieu. Met een richtlijn uit 2009 onderneemt de Europese Unie (EU) actie om dergelijke dampen terug te winnen.

BESLUIT

Richtlijn 2009/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn waarborgt de terugwinning van schadelijke benzinedamp die anders tijdens het bijtanken van een motorvoertuig in een benzinestation zou worden uitgestoten. De benzinepompen van veel EU-benzinestations moeten worden uitgerust met apparatuur om deze damp terug te winnen.

KERNPUNTEN

  • Deze richtlijn geldt voor nieuwe en grondig gerenoveerde benzinestations die een jaarlijks debiet van meer dan 500 m3 benzine hebben, en benzinestations met een jaarlijks debiet van meer dan 100 m3 die zich onder woonruimtes bevinden. Zij zijn verplicht fase II-benzinedampterugwinningsapparatuur (Petrol Vapour Recovery - PVR) te installeren.
  • Grote benzinestation met een jaarlijkse debiet van 3 000 m3 moeten voor einde 2018 PVR-apparatuur hebben geïnstalleerd.
  • De PVR-apparatuur moet door de fabrikant zijn gecertificeerd in overeenstemming met relevante technische normen en moet ten minste 85 % van de benzinedamp vangen.
  • Het rendement van PVR-apparatuur moet ten minste eenmaal per jaar worden getest of eens in de drie jaar wanneer er een automatisch bewakingssysteem is geïnstalleerd.
  • Benzinestations die PVR-apparatuur installeren moeten consumenten in kennis stellen van de apparatuur door een teken, sticker of andere melding op of rond de benzinepomp te plaatsen.
  • De testmethoden en normen voor het bepalen van het rendement van PVR-apparatuur worden in het kader van Richtlijn 2014/99/EU geharmoniseerd.

ACHTERGROND

Benzine is een complex mengsel van vluchtige organische stoffen die gemakkelijk in de lucht verdampen waar ze aan verschillende verontreinigingsproblemen bijdragen. Deze omvatten buitensporige gehaltes aan giftig benzeen in de lucht en fotochemische ozonvorming. Ozon is een luchtverontreinigende stof die luchtwegaandoeningen als astma kan veroorzaken. Daarnaast is ozon een broeikasgas.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over opslag en distributie van benzine.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/126/EG

31.10.2009

1.1.2012

PB L 285 van 31.10.2009, blz. 36-39

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2014/99/EU

12.11.2014

12.5.2016

PB L 304 van 23.10.2014,blz. 89-90

Laatste bijwerking 11.08.2015

Top