Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fluorescentielampen en hogedrukgasontladingslampen — eisen inzake ecologisch ontwerp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fluorescentielampen en hogedrukgasontladingslampen — eisen inzake ecologisch ontwerp

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 245/2009 — eisen inzake ecologisch ontwerp voor fluorescentielampen en hogedrukgasontladingslampen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

De verordening bevat de regels inzake ecologisch ontwerp die van toepassing zijn op bepaalde typen lampen die worden gebruikt voor algemene verlichting, met als doel het verminderen van het milieueffect ervan.

KERNPUNTEN

Deze verordening is van toepassing op:

 • fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat*;
 • hogedrukgasontladingslampen*;
 • voorschakelapparaten* en armaturen* die deze lampen kunnen laten branden.

Eisen inzake ecologisch ontwerp

Deze verordening beschrijft de eisen inzake ecologisch ontwerp in zes fasen (de laatste nog overgebleven fase geldt vanaf 2018), die elk staan voor een geleidelijke verhoging van de doelen en/of uitbreiding van het toepassingsgebied van de eisen op nieuwe subcategorieën producten. Deze eisen hebben betrekking op:

 • lampen: deze moeten voldoen aan de eisen inzake efficiëntie, prestaties en informatie. Verschillende typen lampen moeten een bepaalde lichtefficiëntie halen in iedere wattagecategorie en voldoen aan de eisen inzake levensduur en lumenbehoud. Fabrikanten moeten ook informatie verstrekken over een aantal elementen waaronder:
  • de wattage (de hoeveelheid energie die nodig is om een lamp te laten branden);
  • lumen van de lamp (de hoeveelheid licht die een lamp voortbrengt);
  • efficiëntie;
  • behoudsfactor;
  • kwikgehalte, en
  • kleurtemperatuur van de lampen.
 • voorschakelapparaten: deze moeten voldoen aan eisen inzake prestaties en informatie. Wanneer de lampen worden ingeschakeld, moeten de voorschakelapparaten voldoen aan minimale drempelwaarden voor efficiëntie. Fabrikanten van voorschakelapparaten moeten informatie verstrekken over de energierendementindex van producten.
 • armaturen: deze moeten voldoen aan eisen inzake energieprestaties, aansluitbaarheid en informatie. Het energieverbruik van armaturen mag niet hoger zijn dan dat van de ingebouwde voorschakelapparaten wanneer ze geen licht afgeven. Fabrikanten van armaturen moeten informatie verstrekken over het rendement van alle voorschakelapparaten en lampen die met een armatuur worden verkocht, alsmede instructies voor onderhoud en demontage.

Conformiteit

Fabrikanten of hun vertegenwoordigers moeten een conformiteitsbeoordeling uitvoeren voordat zij een energieverbruikend product op de markt introduceren.

Controleprocedures ten behoeve van markttoezicht

Nationale autoriteiten van EU-landen moeten procedures voor markttoezicht toepassen met betrekking tot:

 • lampen: er worden steekproeven uitgevoerd op een partij van ten minste twintig lampen van hetzelfde model van dezelfde fabrikant. De gemiddelde resultaten mogen niet meer dan 10 % afwijken van de grenswaarde, drempelwaarde of opgegeven waarden;
 • voorschakelapparaten en armaturen: er worden testen uitgevoerd op één enkele eenheid. De verkregen resultaten mogen de grenswaarden niet overschrijden. Is dit wel het geval, dan moeten nog drie andere eenheden worden getest.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 13 april 2009 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

* KERNBEGRIPPEN

Fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat: ontladingslampen van het lagedrukkwiktype waarin het meeste licht wordt voortgebracht door het aanslaan van de moleculen in een of meer lagen fosforen door de ultraviolette straling die door de ontlading wordt opgewekt. Ze kunnen een dubbele en enkelvoudige lampvoet hebben en hebben geen ingebouwd voorschakelapparaat.

Hogedrukgasontladingslampen: lampen waarin het licht direct of indirect wordt opgewekt door een elektrische ontlading met behulp van een gas, een metaaldamp of een mengsel van verscheidene gassen en dampen, en waarbij de licht voortbrengende boog door de oppervlaktemperatuur wordt gestabiliseerd en de boog een hoger toegevoerd vermogen per eenheid binnenoppervlak heeft dan drie watt per vierkante centimeter.

Voorschakelapparaten: apparaten die in hoofdzaak zijn bedoeld om de stroom van de lamp(en) te beperken tot de vereiste waarde.

Armaturen: apparaten die zorgen voor de verspreiding, filtering of omzetting van licht afkomstig van een of meer lichtbronnen en alle benodigde onderdelen bevatten voor de ondersteuning, bevestiging en bescherming van de lichtbronnen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 245/2009 van de Commissie van 18 maart 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden, en tot intrekking van Richtlijn 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 76, 24.3.2009, blz. 17-44)

Achtereenvolgende wijzigingen aan en correcties van Verordening (EG) nr. 245/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (PB L 285, 31.10.2009, blz. 10-35)

Zie de geconsolideerde versie

Laatste bijwerking 13.12.2016

Top