Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Broeikasgassen: emissiereductie van 20 % of meer voor 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Broeikasgassen: emissiereductie van 20 % of meer voor 2020

De verreikende economische crisis heeft invloed gehad op de doelstellingen die de EU zichzelf in 2008 had gesteld om voor 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20 % te verlagen. Hierdoor is dit doel als motor voor de modernisering van de Europese economie om deze concurrerender te maken, afgezwakt. Het heeft ook gevolgen voor een mogelijk EU-streven naar een 30 %-doelstelling als onderdeel van een mondiale inspanning.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20 % en beoordeling van het risico van koolstoflekkage (COM(2010) 265 definitiefvan 26.5.2010).

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling worden de opties geanalyseerd voor de EU om van de bestaande doelstelling van 20 % een ambitieuzere 30 % te maken.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

  • Absolute kosten om de doelstelling van 20 % te halen, zijn komen te vervallen. In 2008 werden deze geschat op 70 miljard EUR per jaar. In 2010 zijn deze gedaald tot 48 miljard EUR.
  • Vooruitgang in de richting van de 20 %-reductiedoelstelling voor 2020 die in 2008 is afgesproken, is niet voldoende voor het behalen van het verdere doel van 2050 om reducties tussen de 80-95 % op de meest efficiënte wijze te bereiken. Dit zou EU-inspanningen na 2020 moeilijker en duurder maken.
  • Er zijn verschillende opties om de 30 %-doelstelling te halen. Zij omvatten:
  • De totale kosten voor een reductie van 30 %, met inbegrip van de kosten om de 20 % te bereiken, worden geraamd op 81 miljard EUR of 0,54 % van het bruto binnenlands product.
  • De 30 %-doelstelling moet een stimulans vormen voor technologische innovatie. Dit kan het concurrentievermogen van de Europese industrie vergroten en gezondheidsvoordelen met zich meebrengen dankzij een betere luchtkwaliteit.
  • Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat binnenlandse producenten van broeikasgassen hun activiteiten buiten de EU brengen (koolstoflekkage) waar minder strenge normen gelden. Deze omvatten vrijstellingen voor energie-intensieve industrieën om ETS-rechten te kopen en andere landen te stimuleren maatregelen te nemen om broeikasgassen te verminderen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over broeikasgasemissies.

Laatste bijwerking 26.03.2015

Top