Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een strategie voor concurrerende, duurzame en continu geleverde energie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Een strategie voor concurrerende, duurzame en continu geleverde energie

De energiesystemen van de wereld maken grote veranderingen door. Deze zullen een blijvende impact hebben. Het is essentieel dat de Europese Unie (EU) haar verschillende energiebronnen een veilige en duurzame richting uitstuurt.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Energie 2020: Een strategie voor een concurrerende, duurzame en continu geleverde energie (COM(2010) 639 definitief van 10.11.2010)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

In de mededeling wordt een nieuwe energiestrategie voor de aanloop tot 2020 voorgesteld. Deze strategie is gebaseerd op de vooruitgang die reeds geboekt is, identificeert manieren om nieuwe uitdagingen aan te gaan en legt de stappen vast die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen van de EU voor de middellange termijn te behalen. De nieuwe energiestrategie richt zich op vijf prioriteiten.

KERNPUNTEN

Een energie-efficiënt Europa bereiken. De bestaande koppeling tussen economische groei en stijgend energieverbruik moet onderbroken worden. Gebouwen en vervoer kunnen een grote rol spelen, waarbij overheden hier het voortouw moeten nemen.

Het vrije verkeer van energie garanderen. Er moet een meer geïntegreerde, onderling verbonden en concurrerende markt worden gecreëerd. Dit kan bereikt worden door bestaande EU-wetgeving volledig in te voeren en een blauwdruk te ontwikkelen om verplaatsing van energie van het ene naar het andere land mogelijk te maken.

Veilige, continu geleverde en betaalbare energie voor het publiek en ondernemingen verstrekken. Veel gebruikers zijn zich niet bewust van de mogelijkheden die een geliberaliseerde energiemarkt kan bieden. Een meer consumentvriendelijk beleid, gebaseerd op de voordelen die concurrentie met zich meebrengt, zou de voordelen beter naar voren halen.

De vooraanstaande positie van Europa in energietechnologie en -innovatie uitbreiden. Zonder een aanzienlijke technologische verandering zal de EU niet slagen in haar ambities voor 2050 om af te stappen van fossiele brandstoffen met betrekking tot elektriciteit en vervoer. Het strategisch energietechnologieplan en de zes Europese industriële initiatieven (windenergie, zonne-energie, bio-energie, slimme netwerken*, kernsplijting en koolstofafvang en -opslag*) zijn erop gericht de nodige innovatie aan te moedigen.

Sterke internationale partnerschappen veiligstellen. Veel van de uitdagingen waar de EU mee te maken heeft - klimaatverandering, toegang tot olie en gas, technologische ontwikkelingen en energie-efficiëntie - worden door andere landen gedeeld. Samenwerking, met een krachtige EU-input, zal het gemakkelijker maken om de juiste oplossingen te vinden.

KERNBEGRIPPEN

* Slimme netwerken: energienetwerken die automatisch energiestromen bewaken en zich aanpassen aan veranderingen in vraag en aanbod.

* Koolstofafvang en -opslag (carbon capture and storage-CCS) : het afvangen van koolstofdioxide (CO2), het vervoer en de opslag ervan, in de meeste gevallen ondergronds, waar koolstofdioxide niet in de atmosfeer kan komen.

Kijk voor meer informatie op de website goederenvervoer over de energiestrategie voor 2020 van de Europese Commissie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Stappenplan Energie 2050 (COM(2011) 885 definitief van 15.12.2011)

Laatste bijwerking 14.09.2015

Top