Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
SET-plan voor de ontwikkeling van koolstofarme technologieën

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

SET-plan voor de ontwikkeling van koolstofarme technologieën

Als onderdeel van de strategie om een koolstofarme economie te ontwikkelen heeft de Europese Unie (EU) klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 geformuleerd. Technologie kan een belangrijke rol spelen bij het behalen van deze doelstellingen. Het SET-plan vormt de technologische pijler van het Europese energie- en klimaatbeleid.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën (SET-Plan) (COM(2009) 519 definitief van 7.10.2009).

SAMENVATTING

WAT DOET DIT PLAN?

Het Europees Strategisch Energietechnologieplan (SET-plan) moet de ontwikkeling en het gebruik van koolstofarme technologieën in 2020 bevorderen. In het plan wordt de samenwerking bevorderd tussen EU-landen, bedrijven en onderzoeksinstellingen, die door bundeling van vaardigheden en faciliteiten kosten omlaag kunnen brengen. Ook kan het plan bijdragen aan de financiering van projecten.

KERNPUNTEN

  • Europese industriële initiatieven bestaan voor verschillende energievormen. Het percentage elektriciteit dat zij in 2020 kunnen produceren, wordt tussen haakjes vermeld: wind (20 %), zon (15 %), bio-energie (14 %).
  • Het Europees elektriciteitsnetinitiatief moet 50 % van de netten in Europa geschikt maken voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen om in 2020 op doelmatige wijze vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
  • Het initiatief voor koolstofopvang en -opslag moet de betrokken technolo-gieën commercieel levensvatbaar maken.
  • Het initiatief inzake duurzame kernsplijting tracht de eerste prototypen van reactoren van de vierde generatie in 2020 in bedrijf te hebben.
  • Het initiatief voor energie-efficiëntie moet zorgen dat 25-30 „ smart cities ” (d.w.z. steden die digitale technologie gebruiken voor een betere dienst-verlening aan hun burgers en een beter gebruik van middelen met minder invloed op het milieu) het voortouw nemen bij de overstap naar een koolstofarme toekomst.
  • De Europese Alliantie voor energieonderzoek bevordert gecoördineerde samenwerking tussen nationale onderzoeksinstellingen voor gezamenlijke programma’s. Dit gaat vergezeld van stappen die kennis en onderzoek bundelen.
  • De Commissie onderzoekt andere technologie-opties zoals offshore hernieuwbare energie (bijv. windenergie, generatoren voor getijdenenergie enz.), energieopslag, duurzame verwarming en koeling. Op nucleair gebied houdt de Commissie zich bezig met de verlenging van de levensduur van faciliteiten en het zoeken naar oplossingen voor het kernafval.
  • De EU werkt actief samen met veel internationale partners in bijvoorbeeld het Strategisch Forum voor internationale wetenschappelijke en technolo-gische samenwerking.

Kijk voor meer informatie op de website van het Europees Strategisch Energietechnologieplan.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Energietechnologieën en innovatie (COM(2013) 253 final van 2.5.2013).

Laatste bijwerking 05.08.2015

Top