Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het verbeteren van brandstofefficiëntie, remvermogen en geluidsniveaus van banden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het verbeteren van brandstofefficiëntie, remvermogen en geluidsniveaus van banden

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

SAMENVATTING

Banden van goede kwaliteit kunnen brandstofverbruik en daardoor CO2-uitstoot aanzienlijk terugdringen. Om eindgebruikers te helpen een product te kiezen dat zuiniger is, betere remafstanden heeft en minder lawaai veroorzaakt, hebben ze duidelijke en relevante informatie over de kwaliteit van de band nodig.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening heeft ten doel informatie te harmoniseren met betrekking tot de energieprestaties, grip op nat wegdek en rolgeluidemissie van banden.

KERNPUNTEN

De verordening is van toepassing op C1-, C2- en C3-banden* en is niet van toepassing op:

coverbanden;

professionele off-road-banden;

banden die enkel zijn ontworpen voor montage op voertuigen die voor het eerst zijn geregistreerd vóór 1 oktober 1990;

T-reservebanden voor tijdelijk gebruik*;

banden van de snelheidscategorie onder 80 km/h;

banden met een nominale velgdiameter van hoogstens 254 mm of van minstens 635 mm;

banden met trekkrachtbevorderende voorzieningen (bijv. spijkerbanden);

banden die enkel zijn ontworpen voor montage op voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor races.

Verantwoordelijkheden van bandenleveranciers

Bandenleveranciers moeten toezien op de etikettering van C1-, C2- en C3-banden die aan distributeurs en eindgebruikers worden geleverd. Deze sticker bevat een etiket waarop verplicht melding wordt gemaakt van:

de brandstofefficiëntieklasse (letter A t/m G);

de klasse grip op nat wegdek (letter A t/m G); de tests voor grip op nat wegdek van de verschillende bandenklassen zijn gewijzigd en aangevuld door Verordeningen (EU) nr. 228/2011 en (EU) nr. 1235/2011;

de gemeten waarde van de rolgeluidemissie (in decibel).

Leveranciers moeten deze informatie publiekelijk toegankelijk maken, bijvoorbeeld op hun websites of in hun catalogi.

Verantwoordelijkheden van bandendistributeurs

Distributeurs moeten ervoor zorgen dat de door leveranciers geleverde stickers op een duidelijk zichtbare plaats zijn aangebracht op de banden die worden getoond of bewaard in het verkooppunt. Als de banden niet zichtbaar zijn voor de eindgebruiker, moeten distributeurs deze informatie zelf aan de eindgebruiker verstrekken.

Verantwoordelijkheden van leveranciers en distributeurs van voertuigen

Wanneer eindgebruikers hun eigen banden kunnen kiezen, moeten leveranciers en distributeurs van voertuigen hun prestatie-informatie verstrekken met betrekking tot brandstofefficiëntie, remafstanden en rolgeluidemissie voor iedere optie.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 11 oktober 2010.

KERNBEGRIPPEN

* C1-, C2- en C3-banden: zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 661/2009:

C1-banden — hoofdzakelijk voor auto's;

C2-banden — hoofdzakelijk voor lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens);

C3-banden — hoofdzakelijk voor zware voertuigen (vrachtwagens en bussen).

* T-reservebanden voor tijdelijk gebruik: ontworpen voor gebruik onder een hogere druk dan die voor standaard- en versterkte banden.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1222/2009

11. 1.2010

PB L 342 van 22.12.2009, blz. 46-58

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 228/2011

29.3.2011

PB L 62 van 9.3.2011, blz. 1-16

Verordening (EU) nr. 1235/2011

20.12.2011

PB L 317 van 30.11.2011, blz. 17-23

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (PB L 200 van 31.7.2009, blz. 124). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 17.10.2015

Top