Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitzonderlijke handelsmaatregelen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Uitzonderlijke handelsmaatregelen

Dankzij de uitzonderlijke handelsmaatregelen die werden goedgekeurd door de Europese Unie (EU) ten behoeve van de landen en de gebieden van de westelijke Balkan, mogen nagenoeg alle producten van oorsprong uit deze landen vrij ingevoerd worden in de EU zonder douanerechten en zonder kwantitatieve beperking. Deze gunstige handelsregeling draagt bij tot het stabilisatie- en associatieproces van de westelijke Balkan.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad van 30 november 2009 houdende de invoering van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (gecodificeerde versie).

SAMENVATTING

De landen van de westelijke Balkan genieten van uitzonderlijke handelsmaatregelen voor hun invoer in de Europese Unie (EU). Deze landen en gebieden maken deel uit van het stabilisatie- en associatieproces.

De uitzonderlijke handelsmaatregelen zijn van toepassing tot 31 december 2010.

Handelspreferenties

De producten van oorsprong uit Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië of Kosovo worden ingevoerd in de Europese Unie zonder douanerechten * of heffingen van gelijke werking en zonder kwantitatieve beperkingen * of maatregelen met een gelijke werking.

Deze handelspreferenties worden ook toegepast op bepaalde landbouwproducten.

Voorwaarden voor toekenning

Om in aanmerking te komen voor de preferentiële maatregelen, moeten de landen en gebieden:

 • het begrip hanteren van 'product van oorsprong' als omschreven in de verordening (EG) nr. 2454/93; dit houdt in dat de producten volledig vervaardigd of voldoende verwerkt moeten zijn in het land of het gebied;
 • zich ertoe verbinden de heffingen of beperkingen op de ingevoerde producten van de EU niet te verhogen;
 • de fraude bestrijdendoor een administratieve samenwerking met de EU.

De begunstigden moeten zich er tevens toe verbinden om daadwerkelijke economische hervormingen door te voeren en samen te werken met de andere landen die betrokken zijn bij het stabilisatie- en associatieproces, met name door de totstandbrenging van een regionale vrijhandelszone.

De Commissie kan de handelspreferenties geheel of gedeeltelijk schorsen indien een land zijn verplichtingen niet nakomt.

Landbouwproducten en visserijproducten

De douanerechten van toepassing op bepaalde visserijproducten en bepaalde wijnen worden geschorst binnen de grenzen van bijlage I.

De douanerechten van toepassing op de invoer van kalfsvlees (baby beef) afkomstig uit Bosnië en Herzegovina, Servië en Kosovo worden vastgesteld in bijlage II. Het totale jaarlijkse tariefcontingent * bedraagt 11 475 ton, als volgt verdeeld:

 • 1 500 ton (gewicht van de karkassen) voor de producten van oorsprong uit Bosnië en Herzegovina;
 • 9 175 ton (gewicht van de karkassen) voor de producten van oorsprong uit de douanegebieden van Servië of Kosovo.

Op de invoer van suikerproducten van oorsprong uit Bosnië en Herzegovina, Servië en Kosovo zijn jaarlijkse tariefcontingenten van toepassing:

 • 12 000 ton (nettogewicht) voor de producten van oorsprong uit Bosnië en Herzegovina;
 • 180 000 ton (nettogewicht) voor de producten van oorsprong uit de douanegebieden van Servië of Kosovo.

De verordening (EG) nr. 1234/2007 legt de modaliteiten vast voor de toepassing van de tariefcontingenten betreffende deze producten.

De Commissie kan beschermingsmaatregelen nemen wanneer de invoer van landbouw- en visserijproducten de binnenlandse markt van de EU ernstig verstoort.

Belangrijkste begrippen

 • Douanerechten: recht dat de prijs van een ingevoerd product wijzigt, ongeacht de benaming of de techniek, met het oog op het beperken van het vrije goederenverkeer.
 • Kwantitatieve beperking: elke handelsregeling die de invoer van goederen beperkt, in termen van hoeveelheid of van waarde (vb. quotum over de invoer).
 • Tariefcontingent: handelsmaatregel die het mogelijk maakt om rechten die normaal op een ingevoerd goed worden betaald, gedurende een periode of voor een beperkt volume volledig of gedeeltelijk af te schaffen.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1215/2009

4.1.2010 – 31.12.2010

-

PB L 328 van 15.12.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel van verordening van het Europees Parlement en van de Raad met betrekking tot de wijziging van de verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad houdende de invoering van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van landen en gebieden die deelnemen aan of betrokken zijn bij het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie [COM(2010) 54 definitief - Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]. Onderhavig voorstel beoogt de verlenging van de geldigheid van de handelspreferenties die werden toegekend aan de landen van de westelijke Balkan tot in 2015.

Procedure: 2010/0036/COD

Laatste wijziging: 21.04.2010

Top