Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018)

De Europese samenwerking in jeugdzaken voor de periode 2010-2018 richt zich op een verbeterde samenwerking tussen de landen van de Europese Unie (EU) om jongeren betere kansen te bieden.

BESLUIT

Resolutie van de Raad van 27 november 2009 over een nieuw kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018) (PB C 311, 19.12.2009, blz. 1-11)

SAMENVATTING

De Europese samenwerking in jeugdzaken voor de periode 2010-2018 richt zich op een verbeterde samenwerking tussen de landen van de Europese Unie (EU) om jongeren betere kansen te bieden.

WAAROP HEEFT DE EU-SAMENWERKING IN JEUGDZAKEN BETREKKING?

Een resolutie van de Raad, aangenomen in 2009, beschrijft een nieuw kader voor EU-samenwerking in jeugdzaken voor de periode 2010-2018. Het volgt op een eerste kader dat in 2002 werd aangenomen voor de periode 2002-2009.

Het nieuwe kader of de „EU-strategie voor jongeren” streeft er hoofdzakelijk naar om de doeltreffendheid van de bestaande samenwerking en aanpak te verbeteren en jongeren in de EU extra voordelen te bieden.

Deze strategie heeft hoofdzakelijk 2 doelen:

  • voor alle jongeren meer kansen en gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt creëren,
  • actieve deelname aan de maatschappij onder alle jongeren bevorderen.

Deze doelstellingen dienen te worden verwezenlijkt aan de hand van een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers ter bevordering van actief burgerschap, sociale integratie en de sociale insluiting van jongeren in de ontwikkeling van het EU-beleid.

Hiertoe worden specifieke initiatieven, die zijn gericht op jongeren, en mainstreamingsinitiatieven op 8 bepaalde gebieden aangemoedigd:

  • onderwijs en opleiding,
  • werkgelegenheid en ondernemerschap,
  • gezondheid en welzijn,
  • deelname van jongeren aan de democratische processen van de EU en in de maatschappij in het kader van een specifieke gestructureerde EU-dialoog (gericht op het mondiger maken van jongeren in 2014 en 2015),
  • vrijwilligersactiviteiten,
  • sociale inclusie,
  • de jeugd en de wereld met maatregelen die jongeren willen aanmoedigen om zich ook buiten de EU in te zetten of meer betrokken te zijn bij gebieden zoals de klimaatverandering, internationale samenwerking en mensenrechten,
  • creativiteit en cultuur.

De rol van EU-landen en de Commissie

De Europese Commissie en de EU-landen worden verzocht om maatregelen te treffen die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de strategie voor jongeren. Maatregelen op zulke gebieden moeten worden toegepast via een open coördinatiemethode waarvoor politiek engagement van de EU-landen en bepaalde werkmethoden zijn vereist.

De voornaamste uitvoeringsinstrumenten van de EU-strategie voor jongeren zijn het wederzijds leren in de EU-landen, de nadruk op feitenmateriaal, monitoring en verslaggeving, dialoog met jongeren en het aanwenden van EU-programma's zoals het programma Erasmus+.

De EU-strategie voor jongeren streeft er ook naar om terdege rekening te houden met jeugdzaken op andere beleidsterreinen die invloed hebben op het leven van jongeren: jeugdwerkgelegenheid (met inbegrip van jongerengarantie) en sociale inclusie (EU-platform tegen armoede en sociale uitsluiting) zijn duidelijke voorbeelden van deze beleidsmaatregelen.

Nadere informatie vindt u op het Jeugdportaal van de Europese Commissie en op de websites van de EU-strategie voor jongeren. Zie ook het EU-jeugdverslag van 2015.

GERELATEERDE BESLUITEN

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten in het kader van de Raad bijeen, van 20 mei 2014 over het overzicht van het proces van gestructureerde dialoog over onder meer de sociale insluiting van jongeren (PB C 183, 14. 6.2014, blz. 1-4)

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 20 mei 2014 over een werkplan voor Jeugdzaken van de Europese Unie voor 2014-2015 (PB C 183, 14. 6.2014, blz. 5-11)

Laatste bijwerking 22.09.2015

Top