Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen - Justitie en binnenlandse zaken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen - Justitie en binnenlandse zaken

Prioriteiten op korte termijn:

  • uitwerken van doeltreffender systemen voor grensbeheer en -controle, met name aan de grenzen met Belarus en Oekraïne;
  • visumbeleid.

Evaluatie (oktober 1999)

Bij de uitvoering van de prioriteiten op korte termijn is men nauwelijks opgeschoten.

Wel heeft Polen vooruitgang geboekt door de vreemdelingenwet goed te keuren, maar op het gebied van visa en immigratie moet het zijn wetgeving verder aanpassen. Ook moet het meer financiële en technische middelen vrijmaken voor de administratieve versterking van het grensbeheer. De controle van de oostgrens is zowel qua personeelsbezetting als qua installaties en uitrusting nog steeds zeer problematisch.

Evaluatie (november 2000)

Er werd een nationale strategie voor het grensbeheer goedgekeurd. De coördinatie tussen de wetshandhavingsdiensten is verbeterd. Er werd weinig vooruitgang geboekt op het gebied van de verbetering van de institutionele middelen ter bestrijding van de georganiseerde misdaad en de illegale drugshandel, alsmede bij de tenuitvoerlegging van een programma ter bestrijding van corruptie en fraude.

Evaluatie (november 2001)

Polen heeft een nationale interinstitutionele strategie goedgekeurd voor grensbeheer. Er werd vooruitgang geboekt op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de illegale drugshandel. Wat fraude en corruptie betreft, heeft Polen alle betreffende overeenkomsten geratificeerd. Toch moeten er op dit gebied nog meer inspanningen worden geleverd.

Evaluatie (oktober 2002)

De inspanningen om de voorzieningen aan de grensposten te verbeteren, worden voortgezet. Er is vooruitgang geboekt bij de groene en de blauwe grens, en met name bij de toekomstige buitengrens van de Unie. Deze inspanningen zijn evenwel niet voldoende. Er is meer vooruitgang nodig wat betreft de toekenning van passende nationale budgettaire en bestuurlijke middelen. In juli 2003 treedt het besluit in werking betreffende de voltooiing van de aanpassing van het visumbeleid aan het gemeenschappelijke beleid.

Evaluatie (november 2003)

Zie hiervoor de pagina's inzake de overname van het acquis communautaire.

Prioriteiten op middellange termijn:

  • invoering van een nieuw systeem voor de behandeling van asielaanvragen en voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en corruptie;
  • hervorming van de vreemdelingenwetgeving, met name om toepassing van het Schengenacquis mogelijk te maken.

Evaluatie (oktober 1999)

Door de goedkeuring van de vreemdelingenwet is de voltooiing van de wetgeving met betrekking tot de procedures zonder twijfel een flink stuk dichterbij gekomen. Niettemin moet er coördinatie komen tussen de verschillende, met misdaadbestrijding belaste diensten (politie, grensbewaking, immigratiedienst en douane). Er zijn concrete met de EU-praktijk overeenstemmende maatregelen goedgekeurd, met name de invoering van getuigenbescherming. Deze maatregelen beginnen inmiddels vrucht af te werpen.

Evaluatie (november 2000)

De administratieve capaciteit van het gerechtelijk apparaat werd uitgebreid en de grenscontroles werden verbeterd, maar moeten nog worden geïntensiveerd aan de toekomstige grenzen van de Europese Unie.

Evaluatie (november 2001)

Er werd vooruitgang geboekt op het gebied van de versterking van de administratieve capaciteit van het gerechtelijk apparaat en de grenscontroles. De aanpassing aan het acquis op asiel- en immigratiegebied gaat in snel tempo vooruit. De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de politiële samenwerking met Europol blijft prioritair. De Commissie stelt vast dat over het algemeen de nodige vooruitgang werd geboekt.

Evaluatie (oktober 2002)

Er zijn maatregelen genomen met het oog op de opstelling en de uitvoering van een strategie voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad.

Voorts zijn maatregelen genomen om de samenwerking binnen de politiediensten en tussen de politiediensten en de andere instanties te verbeteren. Er zijn evenwel nog andere maatregelen nodig om beter gewapend te zijn in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Evaluatie (november 2003)

Zie hiervoor de pagina's inzake de overname van het acquis communautaire.

Op 16 april 2003 vond de ondertekening van het Toetredingsverdrag plaats en op 1 mei 2004 zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Slovenië toegetreden tot de Europese Unie.

REFERENTIES

Besluit 98/260/EG van de Raad van 30.3.1998

Publicatieblad L 121 van 23.04.1998

Advies van de Commissie COM(97) 2002 def.

Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(98) 701 def.

Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(1999) 509 def.

Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2000) 709 def.

Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1752

Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1408

Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1207

Niet verschenen in het Publicatieblad

Verdrag betreffende toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

Laatste wijziging: 19.11.2004

Top