Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategisch kader ter verbetering van de voedselzekerheid in de ontwikkelingslanden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategisch kader ter verbetering van de voedselzekerheid in de ontwikkelingslanden

De Commissie stelt een nieuw beleidskader voor ter ondersteuning van de actie die de Europese Unie voor de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden onderneemt. Deze strategie moet immers de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren en de meest kwetsbare groepen tegen honger beschermen. Dit komt er tien jaar na de verklaring van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 31 maart 2010 „Een EU-beleidskader voor steun aan ontwikkelingslanden bij de aanpak van voedselzekerheidsproblemen” [COM(2010) 127 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Europese Unie (EU) en haar lidstaten hebben zich ertoe verbonden om hun actie voor de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling uit te breiden, met name om extreme armoede en honger in de ontwikkelingslanden terug te dringen.

Zo stelt de Commissie een nieuw beleidskader voor om honger en slechte voeding in de wereld tegen te gaan. De ontwikkelingsstrategieën moeten immers rekening houden met nieuwe beperkingen, in het bijzonder door de bevolkingsgroei en de gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouw.

De EU moet prioritair hulp bieden aan de meest kwetsbare landen die de grootste achterstand hebben opgelopen met de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (vooral in Afrika en Zuid-Azië).

Een multisectorale benadering

De strategieën voor voedselzekerheid berusten op vier grote pijlers:

  • beschikbaarheid van voedsel waarbij er nood is aan een duurzame voedingsmiddelenketen, een intensivering van de landbouwproductie, en ontwikkeling van de internationale handel en regionale integratie. De steun aan de kleinschalige landbouw is essentieel in die mate dat die meer te lijden heeft onder de schaarste (het gaat om ondersteuning voor het beheer van de verliezen, de opslag, het gebruik van de grond, enz.);
  • toegang tot voedsel door de werkgelegenheid te verbeteren, de inkomsten en de sociale mechanismen voor de compensatie van de inkomsten, ook in tijden van crisis, te verhogen;
  • de voedingswaarde van voedsel, in het bijzonder voor zwangere of zogende vrouwen en kinderen jonger dan vijf jaar. Dit actiedomein vereist opleidings- of onderwijsacties, alsook een grotere teeltdiversificatie;
  • crisispreventie en -beheer door de verschillende actoren inzake humanitaire hulpverlening en ontwikkeling samen te brengen voor de uitwerking van strategieën voor zowel noodhulp, herstel en ontwikkeling als de beperking van het risico op rampen. De strategie moet ook bijdragen aan de regionale integratie en prijsschommelingen helpen tegengaan (dankzij de productieverhoging en een stabiele voedselvooraad).

De acties doeltreffender maken

De Commissie stelt drie manieren voor om haar acties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking te verbeteren:

  • de nationale en regionale initiatieven van ontwikkelingslanden steunen, ook in de voedingsgerelateerde domeinen (bodembeheer, water, biobrandstoffen, enz.). De landbouwersorganisaties, de maatschappelijke organisaties, de particuliere sector en alle betrokken partijen moeten gehoord worden tijdens de uitwerking van deze richtsnoeren;
  • de interventies van de EU en haar lidstaten harmoniseren door de aanstelling van een hoofdcoördinator, het aannemen van gemeenschappelijke instrumenten en de aanpassing van de verschillende richtsnoeren in kwestie (zoals voor landbouw, visvangst, milieu en onderzoek). Deze benadering is gebaseerd op de Europese consensus voor ontwikkeling, de verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van hulp, het actieplan van Accra en de Europese gedragscode inzake de taakverdeling;
  • de samenhang van internationaal goed bestuur, met name door de rol van het comité voor de voedselveiligheid van de FAO (EN) (ES) (FR) als het centrale orgaan op wereldniveau te ondersteunen en door de samenwerking tussen de organisaties van de Verenigde Naties (FAO, WFP en IFAD) te verbeteren.

Context

Onderhavige mededeling wordt aangevuld door de nieuwe strategie inzake humanitaire voedselhulp.

Laatste wijziging: 28.05.2010

Top