Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preventie van roken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preventie van roken

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling van de Raad inzake de preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE AANBEVELING?

Met deze aanbeveling worden EU-landen aangemoedigd een reeks wettelijke en/of andere maatregelen te nemen om mensen en met name jonge mensen te ontmoedigen om te beginnen met roken. Deze bestaan onder andere uit controles op de verkoop van tabaksproducten en de reclame en promotie ervan.

KERNPUNTEN

 • Om de verkoop van tabaksproducten aan kinderen en jongeren te voorkomen worden EU-landen aangespoord om:
  • van verkopers van tabaksproducten te eisen dat zij controleren of hun klanten niet minderjarig zijn;
  • ervoor te zorgen dat tabaksproducten uit de zelfbedieningsschappen van winkels verdwijnen;
  • de toegang tot verkoopautomaten voor tabaksproducten voor minderjarigen te beperken;
  • de toegang tot verkoop op afstand, bijvoorbeeld via het internet, voor volwassenen te beperken;
  • de verkoop van snoep en speelgoed voor kinderen die op tabaksproducten lijken te verbieden;
  • de verkoop van sigaretten per stuk of in pakjes met minder dan 19 stuks te verbieden.
 • Om reclame- of promotieactiviteiten voor tabak te beteugelen worden EU-landen aangespoord een verbod op te stellen voor het gebruik van:
  • merknamen van tabak op andere producten dan tabak of voor diensten;
  • promotieartikelen zoals asbakken, aanstekers, parasols en monsters tabak;
  • kortingen, geschenken, premies of het bieden van de mogelijkheid om deel te nemen aan promotionele prijsvragen of kansspelen;
  • reclameborden, affiches en andere technieken voor reclame voor tabaks- en verwante producten voor binnen en buiten;
  • bioscoopreclame voor tabaks- en verwante producten;
  • andere vormen van reclame en sponsoring of methoden om direct of indirect tabaksproducten aan te prijzen.
 • EU-landen worden ook aangespoord om:
  • producenten, importeurs en groothandelaren te verplichten hen op de hoogte te brengen van hun uitgaven aan reclame, marketing, sponsoring en promotiecampagnes;
  • op te treden tegen de gevolgen van passief roken in binnen gebouwen gelegen werkplekken, in openbare ruimtes en in het openbaar vervoer. Er moet prioriteit worden gegeven aan onderwijsinstellingen, instellingen voor gezondheidszorg en voorzieningen voor kinderen;
  • te blijven werken aan de ontwikkeling van antirookstrategieën, met name via gezondheidseducatie;
  • jongeren te betrekken bij antirookactiviteiten;
  • prijsbeleid te gebruiken om tabaksgebruik te ontmoedigen;
  • te controleren of de geldende maatregelen worden uitgevoerd;
  • de Europese Commissie om de twee jaar te informeren over de maatregelen die ze hebben getroffen.
 • De Commissie wordt aangespoord om:
  • de getroffen maatregelen te volgen en te beoordelen;
  • uiterlijk een jaar na ontvangst van de nationale informatie verslag uit te brengen;
  • te bezien of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.
 • De Commissie heeft meerdere initiatieven genomen om de preventie van roken te promoten. Deze bestaan onder andere uit campagnes als „Ex-rokers zijn niet te stoppen” en de geleidelijke afschaffing van subsidies aan tabaksproducenten.
 • In bindende wetgeving uit 2003 (Richtlijn 2003/33/EG) die in 2014 werd vervangen (Richtlijn 2014/40/EU) staan de eisen voor de hele EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten, zoals elektronische sigaretten.
 • In 2009 werden de EU-landen in een aanvullende aanbeveling aangespoord de maatregelen aan te scherpen om mensen te beschermen tegen passief roken op werkplekken, openbare ruimtes en het openbaar vervoer.

ACHTERGROND

Een kwart (26 %) van de Europeanen rookt. Roken is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekte en sterfte in de EU met ongeveer 700 000 aan roken gerelateerde sterfgevallen per jaar.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over het „tabaksbeleid”.

BESLUIT

Aanbeveling van de Raad van 2 december 2002 inzake de preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik (PB L 22 van 25.1.2003, blz. 31-34)

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten (PB L 152 van 20.6.2003, blz. 16-19).

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 2003/33/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (PB L 127 van 29.4.2014, blz. 1-38) Zie de geconsolideerde versie.

Aanbeveling van de Raad van 30 november 2009 betreffende rookvrije ruimten (PB C 296 van 5.12.2009, blz. 4-14)

Laatste bijwerking 03.05.2016

Top