Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zwaarlijvigheid, voeding en lichaamsbeweging

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zwaarlijvigheid, voeding en lichaamsbeweging

Het zorgwekkende fenomeen van groeiend overgewicht in de Europese Unie (EU), met name onder kinderen, is aanleiding voor de Raad om de lidstaten te verzoeken een gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging te stimuleren.

BESLUIT

Conclusies van de Raad Werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken van 3 juni 2005 Zwaarlijvigheid, voeding en lichaamsbeweging [Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Aspecten van de bestrijding van zwaarlijvigheid

Zwaarlijvigheid is een door meerdere factoren veroorzaakte kwaal die een alles omvattende preventieve aanpak vereist, zoals inspanningen van de verschillende belanghebbenden op plaatselijk, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau.

Het bevorderen van gezonde eetgewoonten en lichaamsbeweging maakt het mogelijk om het risico van zwaarlijvigheid, maar ook van hoge bloeddruk, hartaandoeningen, diabetes en bepaalde vormen van kanker, te verlagen. Meer in het algemeen kunnen gezonde eetgewoonten en lichaamsbeweging de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Een gezonde leefstijl is onlosmakelijk met lichaamsbeweging verbonden. Daarom is het van het grootste belang dat kinderen en jongeren leren op school en in de vrije tijd een sport te beoefenen en aan lichaamsbeweging te doen. Een gezonde leefstijl moet reeds op vroege leeftijd worden aangeleerd.

Aanbevolen maatregelen

De Raad roept de lidstaten en, waar nodig, de Europese Commissie op initiatieven te ontplooien die ten doel hebben gezonde eetgewoonten en lichaamsbeweging te bevorderen. Dit omvat onder andere de volgende acties:

Gezonde eetgewoonten

 • de burgers in staat stellen goede voedingskeuzen te maken en ervoor zorgen dat gezonde voedingsopties beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn;
 • de kennis van het publiek verbeteren over het verband tussen eetgewoonten en gezondheid, en tussen energieopname en energieverbruik, over diëten die het risico van chronische ziekten verkleinen, en over gezonde levensmiddelen;
 • waarborgen dat de consumenten niet worden misleid door reclame-, marketing- en promotieactiviteiten. Er moet in het bijzonder op worden toegezien dat de goedgelovigheid van kinderen en hun beperkte ervaring met de media niet worden uitgebuit.

De inschakeling van alle belanghebbenden om:

 • gezondheidswerkers in staat te stellen om routinematig praktisch advies te verstrekken aan patiënten en gezinnen over het profijt van optimale eetgewoonten en meer lichaamsbeweging;
 • belanghebbenden die de bevordering van gezonde eetgewoonten te kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld levensmiddelenproducenten, voedselverwerkende bedrijven, kleinhandelaars, restaurateurs) aanmoedigen om initiatieven daartoe te nemen.

Integratie in andere beleidsgebieden

Voeding en lichaamsbeweging zouden moeten worden geïntegreerd in alle relevante beleidsgebieden op plaatselijk, regionaal, nationaal en Europees niveau (bijvoorbeeld in het beleid ter vermindering van de schadelijke gevolgen van buitensporig alcoholgebruik).

Educatie

Van de maatregelen om het zwaarlijvigheid te bekampen, speelt onderwijs een essentiële rol. De lidstaten dienen dus:

 • het onderwijs over en het verstrekken van gezonde voeding op school te stimuleren en kinderen en jongeren in staat te stellen dagelijks aan lichaamsbeweging te doen;
 • activiteiten op het gebied van voeding en lichaamsbeweging voor kinderen ontwikkelen als vast onderdeel van gezondheidseducatie in het algemeen. In de gezondheidseducatie moet de aandacht tevens worden gericht op zaken als bestrijding van roken, buitensporig alcoholgebruik, drugsgebruik en bevordering van de seksuele en de geestelijke gezondheid;

Andere maatregelen

In haar bevindingen nodigt de Raad de lidstaten uit om:

 • de evolutie van gezonde voeding en lichamelijke activiteit onder de bevolking in het oog te houden en het onderzoek en de wetenschappelijke basis van de genomen maatregelen in dit gebied te ontwikkelen;
 • werkgevers aansporen om in bedrijfskantines gezonde voeding aan te bieden en adequate faciliteiten te bieden die ertoe aanmoedigen aan lichaamsbeweging te doen;
 • de ontwikkeling aanmoedigen van stadsvoorzieningen die bevorderlijk zijn voor lichaamsbeweging.

Context

De toename van zwaarlijvigheid in de hele Europese Unie is een bijzonder zorgwekkende trend. Een groeiend aantal kinderen is tegenwoordig te zwaar of zwaarlijvig. Dit zijn alarmerende cijfers met vergaande consequenties. Zwaarlijvigheid gaat gepaard met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes.

Om deze verontrustende tendens tegen te gaan, heeft de Commissie in maart 2005 een Europees platform op het gebied van eetgewoonten, lichaamsbeweging en gezondheid opgericht. De bedoeling van dit initiatief, waarin deskundigen op het gebied van voeding en lichaamsbeweging samenwerken, is de trend van zwaarlijvigheid in Europa tegen te gaan.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluiten van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten op de vergadering van de Raad van 27 november 2012 bevorderen van de gezonde lichaamsbeweging [Publicatieblad C 393 van 19.12.2012].

Deze conclusies hadden met name een transversale aanpak die alle thematische gebieden omvat die verwant zijn aan de bevordering van de gezonde lichaamsbeweging.

Aanbeveling van de Raad van 26 november 2013 inzake de transversale bevordering van de gezonde lichaamsbeweging [Publicatieblad C 354 van 04.12.2013].

In deze aanbeveling nodigt de Raad de lidstaten en de Commissie uit om:

 • een nationale strategie en een transversaal beleid op te stellen en in te voeren teneinde de gezonde lichaamsbeweging te bevorderen alsook ervoor te zorgen dat het niveau van de lichaamsbeweging en het verwante beleid wordt opgevolgd;
 • lidstaten bij te staan bij het invoeren van de nationale strategie en om de oprichting en de werking van een controlekader te bevorderen inzake gezonde lichaamsbeweging.

Laatste wijziging: 06.05.2014

Top