Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europass - meer mobiliteit voor leren en werken in Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europass - meer mobiliteit voor leren en werken in Europa

Een gestandaardiseerd dossier waarin persoonlijke vaardigheden en kwalificaties uiteengezet zijn, dat gratis is en elektronisch beschikbaar is in 28 talen, kan burgers helpen om overal in Europa een baan te vinden of opleiding te krijgen.

BESLUIT

Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende een enkel communautair kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass).

SAMENVATTING

Een gestandaardiseerd dossier waarin persoonlijke vaardigheden en kwalificaties uiteengezet zijn, dat gratis is en elektronisch beschikbaar is in 28 talen, kan burgers helpen om overal in Europa een baan te vinden of opleiding te krijgen.

WAT DOET DIT BESLUIT?

Dit besluit stelt een gemeenschappelijk kader voor de Europese Unie (EU) vast om burgers in staat te stellen hun kwalificaties en competenties duidelijk en gemakkelijk te presenteren door het aanmaken van een persoonlijk, gecoördineerd dossier van documenten (Europass).

KERNPUNTEN

Europass is een portefeuille van vijf documenten en een elektronische map met eventuele beschrijvingen van leerprestaties, officiële kwalificaties, werkervaring, vaardigheden en competenties van burgers.

Europass bevat de volgende elementen:

  • het Europass-cv - ter illustratie van de vaardigheden van de houder;
  • de Europass-mobiliteit - voor de registratie van alle perioden van transnationale mobiliteit voor leerdoeleinden;
  • het Europass-diplomasupplement - met informatie over voltooide cursussen hoger onderwijs;
  • het Europass-certificaatsupplement - verstrekt door bevoegde nationale autoriteiten om beroepsopleidingskwalificaties te beschrijven;
  • het Europass-taalpaspoort - ter presentatie van linguïstische en culturele vaardigheden;
  • het European Skills Passport - om de presentatie van een cv te verbeteren door de in het cv aangegeven onderwijs- en opleidingscertificaten op één plaats samen te brengen.

Het initiatief wordt ondersteund door een internetportaal waar burgers hun eigen Europass-cv's en taalportfolio's kunnen samenstellen en waar zij meer te weten kunnen komen over de overige Europass-documenten.

Europass moet consistent zijn met en een aanvulling vormen op de overige instrumenten die Europese en internationale mobiliteit bevorderen, met name:

In een verslag van de Commissie van 2013 werd geconstateerd dat Europass flexibeler en gebruikersvriendelijker zou moeten worden door de mogelijkheden van moderne technologieën te benutten. Hierin werd gesteld dat de huidige structuur een eenvoudigere, meer doelgerichte en up-to-date service zou moeten worden.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit Beschikking nr 2241/2004/ EG

1.1.2005

-

PB L L 390 van 31.12.2004, blz. . 6-20

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Evaluatie van het Europass-initiatief - Tweede evaluatie van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een enkel communautair kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass) (COM(2013) 899 final van 18.12.2013).

Laatste bijwerking 22.07.2015

Top