Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2003/174/EG — tripartiete sociale top

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

Het legt de tripartiete sociale top vast, een forum voor bespreking tussen EU-instellingen en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers („sociale partners”).

KERNPUNTEN

Rol

De top maakt deel uit van een bedrijfstakoverkoepelende dialoog. De top is gericht op een voortdurende uitwisseling tussen sociale partners en EU-instellingen en zorgt ervoor dat sociale partners bijdragen aan de economische en sociale strategie van de EU.

In dit verband werken deze sociale partners ook nauw samen met het Comité voor de werkgelegenheid die de Commissie adviseert, en in het bijzonder met nationale ministers van de Raad werkgelegenheid en sociale zaken.

Agenda

De agenda:

wordt door de vertegenwoordigers van de instellingen en de sociale partners gezamenlijk vastgelegd

omvat kwesties die gevolgen hebben voor alle economische sectoren en werknemers in de EU.

Deelnemers

De EU-instellingen zijn vertegenwoordigd door:

de Commissie;

De sociale partners zijn ingedeeld in twee delegaties die elk bestaan uit:

tien vertegenwoordigers van werknemers, en

tien vertegenwoordigers van werkgevers.

De top wordt gezamenlijk voorgezeten door de voorzitter van de Raad en de voorzitter van de Commissie.

Tijdsplanning

De top vindt ten minste eenmaal per jaar plaats, voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Vanaf 6 maart 2003.

BESLUIT

Besluit 2003/174/EG van de Raad van 6 maart 2003 tot instelling van een tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2003/174/EG

6.3.2003

PB L 70 van 14.3.2003, blz. 31-33

Laatste bijwerking 12.10.2015

Top