Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De Europese waarnemingspost voor de werkgelegenheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

De Europese waarnemingspost voor de werkgelegenheid

De Europese waarnemingspost voor de werkgelegenheid (EWW) moet de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten vergemakkelijken en tendensen op de arbeidsmarkt van de Europese Unie analyseren. Hij helpt de Europese Commissie met het uitstippelen van het Europese arbeidsbeleid.

BESLUIT

Resolutie van de Raad en van de ministers van Arbeid en Sociale Zaken, in het kader van de Raad bijeen, van 30 november 1989 inzake het opzetten van een Europese waarnemingspost voor de werkgelegenheid [Publicatieblad C 328 van 30.12.1989].

SAMENVATTING

De Europese waarnemingspost voor de werkgelegenheid (EWW) is een systeem dat informatie bevat over het arbeidsbeleid en de tendensen die zich op de arbeidsmarkt van de Europese Unie (EU) aftekenen. Hij heeft ten doel voorzienbare ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te analyseren, met name in de sectoren waar de voltooiing van de interne markt zich het sterkst doet gevoelen.

De belangrijkste taken van de waarnemingspost zijn:

  • het vergaren van informatie en statistische gegevens bij de lidstaten van de EU;
  • het analyseren van de grote tendensen in elke sector;
  • de verspreiding van de resultaten onder de vertegenwoordigers van het economische en het sociale leven, in het bijzonder de Europese sociale partners.

De waarnemingspost bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de kandidaat-lidstaten van de EU en de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER). De werking wordt verzekerd door een stuurgroep en een deskundigennetwerk.

Communautair documentatiesysteem inzake werkgelegenheid (SYSDEM)

SYSDEM (DE) (EN) (FR) is een netwerk van onafhankelijke deskundigen die verbonden zijn aan nationale onderzoeksinstellingen. Het helpt de EWW bij de uitvoering van zijn taken, meer bepaald door:

  • het opstellen van evaluatie- en onderzoeksverslagen over de effecten van het arbeidsmarktbeleid;
  • het analyseren van de beleidsprioriteiten op het gebied van werkgelegenheid;
  • het analyseren van de nationale hervormingsplannen voor de werkgelegenheid.

See also

  • Website van de Europese waarnemingspost voor de werkgelegenheid (DE) (FR) (EN)

Laatste wijziging: 20.05.2011

Top