Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Flexizekerheid — een doorslaggevende factor voor modernisering van de arbeidsmarkt van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Flexizekerheid — een doorslaggevende factor voor modernisering van de arbeidsmarkt van de EU

SAMENVATTING VAN:

Gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid: meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid — COM(2007) 359 definitief

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

Ze wijst op vier specifieke beleidsgebieden waar zowel werkgevers als werknemers zouden kunnen profiteren van flexizekerheid*. Voor de eerstgenoemden betekent dit flexibele werknemers. Aan de laatstgenoemden biedt het enige bescherming tegen langdurige werkloosheid.

De mededeling bevat richtlijnen om deze twee doelstellingen te behalen.

KERNPUNTEN

Een flexizekerheidsbeleid kan toegepast worden door:

flexibele en betrouwbare contracten op basis van moderne arbeidswetgeving en collectieve overeenkomsten

mogelijkheden voor een leven lang leren voor werknemers om hen in staat te stellen zich om te scholen en in aanmerking te komen voor nieuwe beschikbare banen

nationaal beleid om mensen die tijdelijk geen werk hebben, te helpen een nieuwe baan te vinden

moderne socialezekerheidsstelsels die toereikende inkomenssteun bieden en de arbeidsmobiliteit bevorderen.

Flexizekerheid moet:

een evenwicht bereiken tussen de rechten en verantwoordelijkheden van werkgevers, werknemers, werkzoekenden en overheid

worden aangepast aan nationale omstandigheden, met name arbeidsmarkten en arbeidsverhoudingen

de kloof tussen in- en outsiders op de arbeidsmarkt verkleinen

van toepassing zijn op werving en ontslag binnen een bedrijf en helpen bij de overgang van de ene baan naar de andere

gelijke toegang tot arbeid voor zowel mannen als vrouwen bevorderen

vertrouwen en samenwerking tussen overheden en sociale partners aanmoedigen

ervoor zorgen dat de betrokken financiële kosten en voordelen eerlijk worden gedeeld tussen bedrijven, individuen en overheidsbudgetten.

ACHTERGROND

Flexizekerheid wordt gezien als een belangrijk ingrediënt voor de implementatie van de strategie voor groei en werkgelegenheid van de EU door werkgevers en werknemers te helpen zich aan te passen aan de uitdagingen en mogelijkheden van mondialisering.

KERNBEGRIPPEN

* Flexizekerheid: een geïntegreerde strategie om flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt met elkaar te verenigen. Dit beoogt de behoeften van zowel werkgevers als werknemers in acht te nemen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Naar gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid: meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid (COM(2007) 359 definitief van 27.6.2007)

Laatste bijwerking 28.10.2015

Top