Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De adviesorganen van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De adviesorganen van de EU

 

SAMENVATTING

KERNPUNTEN

De EU heeft zeven instellingen die verantwoordelijk zijn voor verschillende gebieden van wetgeving en beleidsvorming.

Daarnaast zijn er twee adviesorganen die verschillende delen van de EU-maatschappij vertegenwoordigen en advies geven over beleidsvormen en wetgeving dat niet juridisch bindend is.

Rol

Het EESC heeft als drie belangrijkste verantwoordelijkheden:

Samenstelling

 • De EESC bestaat uit 350 leden. De zetelverdeling per EU-land wordt door de Raad beslist.
 • Leden vertegenwoordigen werkgevers- en werknemersorganisaties en belangengroepen uit het maatschappelijk middenveld, met name sociaaleconomische en culturele organisaties en burger- en beroepsorganisaties.
 • Leden worden door hun nationale regeringen voorgedragen, en door de Raad voor een vijfjarige hernieuwbare termijn benoemd.

Actie

 • Het EESC houdt negen voltallige vergadering per jaar.
 • Het EESC wordt door het Europees Parlement, de Raad of de Commissie over uiteenlopende onderwerpen geraadpleegd.
 • Ook vaardigt het adviezen op eigen initiatief uit.

Rol

Het CvdR geeft regio's en steden een formele stem in het beleidsvormingsproces van de EU en weerspiegelt de standpunten en behoeften van regionale en lokale autoriteiten in de adviezen aan EU-instellingen.

Samenstelling

 • Het CvdR bestaat uit 350 leden. De zetelverdeling per EU-land wordt door de Raad beslist.
 • Leden zijn gekozen vertegenwoordigers van lokale en regionale autoriteiten.
 • Leden worden door hun nationale regeringen voorgedragen, en door de Raad voor een vijfjarige hernieuwbare termijn benoemd.

Actie

Het CvdR houdt zes voltallige vergadering per jaar.

Het CvdR wordt op verplichte basis geraadpleegd door de Commissie, de Raad of het Europees Parlement inzake wetgevingsvoorstellen met betrekking tot beleidsterreinen als:

 • gezondheid,
 • onderwijs,
 • werkgelegenheid,
 • sociaal beleid,
 • vervoer,
 • energie.

Het CvdR kan ook worden geraadpleegd door het Europees Parlement, de Raad of de Commissie over andere kwesties dan deze. Ook kan het adviezen op eigen initiatief uitvaardigen.

Zodra het CvdR een voorstel voor wetgeving ontvangt, vaardigt het een advies uit dat naar de betrokken instellingen wordt gezonden.

Het CvdR kan twee soorten acties voor het Hof van Justitie van de EU brengen:

Laatste bijwerking 20.01.2016

Top