Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krachtiger respons bij rampen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Krachtiger respons bij rampen

De Europese Unie (EU) moet een nieuw beleid uitwerken voor het omgaan met natuurrampen of rampen door menselijk toedoen. Dit beleid moet een betere coördinatie mogelijk maken van de interventies evenals een beter gebruik van de bestaande middelen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, van 26 oktober 2010, getiteld „Naar een krachtigere Europese respons bij rampen: de rol van civiele bescherming en humanitaire hulp” (Voor de EER relevante tekst) [COM(2010) 600 definitief – Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie doet een reeks voorstellen om de responscapaciteit van de Europese Unie (EU) bij natuurrampen of rampen door menselijk toedoen nog krachtiger te maken. De EU helpt de slachtoffers van rampen die zich hebben voorgedaan in de lidstaten van de EU maar ook daarbuiten.

Het nieuwe beleid beoogt de mobilisatie van competentie en middelen inzake burgerbescherming en humanitaire hulp.

Deze voorstellen zijn gebaseerd op twee nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Artikel 196 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie biedt de EU zo de mogelijkheid de Europese coördinatie te verbeteren in geval van een ramp en artikel 122 van dit verdrag voorziet in een financiële solidariteitsclausule.

Coherentie van de respons

Het nieuwe beleid steunt op het groeperen van de humanitaire hulp en de burgerbescherming. In deze context moet een nieuw centrum voor respons in noodsituaties worden samengesteld binnen de DG ECHO (EN) van de Commissie. Het centrum moet samenwerken met de diensten voor civiele bescherming en humanitaire hulp van de landen van de EU maar ook met de Europese Dienst voor extern optreden (DE) (EN) (FR) (EDEO/EEAS) en de delegaties van de EU in geval van interventies in andere landen.

De Commissie ondersteunt eveneens een betere coördinatie met de Verenigde Naties (VN), meer bepaald door middel van informatie-uitwisselingen. De kwaliteit van deze uitwisseling van informatie moet worden verzekerd via contactpunten op meerdere niveaus, tot op het lokale niveau, via online communicatie-instrumenten zoals het CECIS-systeem en via het verstrekken van informatie in real time.

Doeltreffendheid van de respons

Het beleid beoogt een grotere doeltreffendheid van de interventies door:

  • de voorafgaande planning en het voorafgaand in kaart brengen van de middelen en capaciteiten zodat deze onmiddellijk kunnen worden ingezet;
  • het vooraf opslaan van hulpgoederen via een internationaal logistiek netwerk, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale middelen;
  • de inventarisatie van behoeften in de eerste fase van het sturen van noodhulp en vervolgens voor de aanpak van het herstel en ontwikkeling;
  • de doeltreffendheid en de efficiency van de logistieke operaties via coördinatie-eenheden op Europees niveau;
  • de coördinatie van het vervoer door een beroep te doen op de particuliere sector en op militaire voorzieningen, op internationale organisaties maar ook door de regelingen voor Europese medefinancieringen te versterken;
  • het gebruik van militaire voorzieningen door de interventies binnen de Commissie te coördineren.

De Commissie stelt eveneens voor om de zichtbaarheid van de Europese interventies te vergroten dankzij een nieuw communicatiebeleid.

See also

  • Europese Commissie, Humanitaire hulp en civiele bescherming (EN) (FR)

Laatste wijziging: 09.02.2011

Top