Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitaire voedselhulp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Humanitaire voedselhulp

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling van de Commissie (COM(2010) 126 definitief) — Humanitaire voedselhulp

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling van de Europese Commissie staat het strategisch kader waarin de EU voedselhulp biedt in geval van een humanitaire crisis*.

De mededeling wordt gepresenteerd samen met een andere mededeling van de Commissie inzake voedselzekerheid en ontwikkeling.

KERNPUNTEN

BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN

Humanitaire voedselhulp* van de EU moet ervoor zorgen dat er voldoende, veilig en voedzaam voedsel beschikbaar is vóór, tijdens en na een humanitaire crisis om overlijden, acute ondervoeding of schadelijke overlevingsmechanismen (bijv. wanneer kwetsbare mensen hun productiemiddelen verkopen of schulden aangaan) te voorkomen.

De specifieke doelstellingen zijn:

 • 1.

  waarborging van de beschikbaarheid van, toegang tot en consumptie van passende, veilige en voedzame levensmiddelen voor bevolkingsgroepen die in een humanitaire crisis verkeren;

 • 2.

  bescherming en herstel van de bronnen van inkomsten en kwetsbare groepen helpen hun veerkracht tegen toekomstige schokken te verbeteren, en

 • 3.

  uitbreiding van de capaciteit van het internationale systeem voor humanitaire hulp voor de verstrekking van voedselhulp.

Dit omvat:

 • het verstrekken van voedselhulp in de vorm van contant geld of tegoedbonnen, levensmiddelen en andere grondstoffen of diensten, vaardigheden en kennis;
 • aanvullende maatregelen zoals toegang tot brandstof, water en hygiëne;
 • herstel van basisinkomstenbronnen, zoals boeren toegang helpen verschaffen tot zaden;
 • bijdragen om ondervoeding te voorkomen of te behandelen, en
 • versterking van de capaciteit met betere en innovatieve aanpak, instrumenten en opleiding.

De keuze voor de meest geschikte reactie, met inbegrip van hoe middelen worden overgedragen (bijv. contant geld of in natura) wordt gebaseerd op de specifieke context en wordt regelmatig herzien.

BEGINSELEN

In overeenstemming met de Europese consensus over humanitaire hulp moeten operaties in humanitaire voedselhulp:

 • de fundamentele humanitaire beginselen in acht nemen op het gebied van:
  • menselijkheid,
  • neutraliteit,
  • onpartijdigheid en
  • onafhankelijkheid;
 • op behoeften en resultaten toegesneden, flexibel, doeltreffend en onschadelijk zijn;
 • worden gecoördineerd met andere donoren en de ontwikkeling van voedselzekerheid om:
  • ervoor te zorgen dat optimaal wordt voldaan aan de behoeften op het gebied van noodhulp en van ontwikkeling, en
  • zo veel mogelijk kansen creëren voor een blijvend effect en de veerkracht van slachtoffers van voedselcrises.

Hulpoperaties

Humanitaire voedselhulp van de EU is meestal van toepassing wanneer:

 • alarmerende percentages sterfte of acute ondervoeding worden bereikt of volgens de prognoses bereikt gaan worden als gevolg van een gebrek aan voedsel;
 • er ernstige bedreigingen zijn voor de bevolking of een risico op ernstig lijden bestaat dat het gevolg is van een gebrek aan inkomstenbronnen of slechte strategieën om de crisis te overleven (bijv. verkoop van productiemiddelen, migratie of onveilige overlevingsmethoden).

Toch kan voedselhulp worden geleverd zodra een crisis begint, en niet pas als er zich extreme risico's voordoen.

Normaal wordt humanitaire voedselhulp niet gebruikt om chronische voedselonzekerheid* aan te pakken, tenzij:

 • de situatie een dreigend en heel ernstig humanitair risico vormt;
 • andere actoren niet kunnen handelen;
 • de actie in korte tijd een positieve invloed kan hebben.

Veilig, voldoende en lokaal voedsel

Mensen zouden toegang moeten hebben tot veilige en uitgebalanceerde voedingsmiddelen van voldoende kwantiteit en kwaliteit. Het voedsel moet liefst zo veel mogelijk overeenkomen met de lokale voedingsgewoonten.

ACHTERGROND

Ongeveer 795 miljoen mensen wereldwijd, dus ongeveer een op negen mensen, lijdt honger volgens het laatste verslag van de VN inzake honger (De status van voedselonzekerheid in de wereld 2015). Het aantal Afrikaanse landen dat bedreigd wordt met voedselcrises, is verdubbeld van 12 in 1990 tot 24 in 2015. In 2014 heeft de Commissie alleen al 349 miljoen EUR geleverd voor humanitaire financiering voor voedselhulp.

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Humanitaire crisis: een gebeurtenis die een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van mensen. Een humanitaire crisis kan het gevolg zijn van door mensen veroorzaakte of natuurrampen, een snelle of trage start hebben of van korte of lange duur zijn.

Humanitaire voedselhulp: voedselhulp voor slachtoffers van een humanitaire crisis.

Chronische voedselonzekerheid: het aanhoudende onvermogen om toegang te krijgen tot een adequate inname van voedingsstoffen, hetzij op constante basis, hetzij op periodieke, seizoensgebonden basis.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Humanitaire voedselhulp (COM(2010) 126 definitief van 31.3.2010)

GERELATEERDE BESLUITEN

Werkdocument van de diensten van de Commissie — Bij het document mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Humanitaire voedselhulp (SEC(2010) 374 definitief van 31.3.2010)

Laatste bijwerking 18.07.2016

Top