Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-burgerschap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-burgerschap

SAMENVATTING VAN:

Artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

SAMENVATTING

WAT IS EU-BURGERSCHAP?

Een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit, is automatisch een EU-burger. Dit principe is verankerd in de EU-verdragen en vormt een belangrijke factor in het ontwikkelen van een Europese identiteit. Het EU-burgerschap komt niet in de plaats van het nationale burgerschap. Het is een aanvullend burgerschap dat mensen bepaalde rechten geeft.

KERNPUNTEN

EU-burgerschap geeft mensen het recht:

om overal in de Europese Unie te reizen en verblijven;

om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen in Europese en lokale verkiezingen in hun woonplaats;

op diplomatieke bescherming en consulaire ondersteuning van ieder andere EU-land, overal ter wereld;

om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten met betrekking tot alle zaken die binnen de verantwoordelijkheid van de EU liggen;

om vermeende gevallen van wanbestuur door elke EU-instelling aan de orde te stellen bij de Europese ombudsman;

om elke EU-instelling aan te schrijven in een van de officiële talen van de EU en een antwoord te ontvangen in dezelfde taal;

om onder bepaalde voorwaarden inzage te krijgen in documenten van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie;

om deel te nemen aan openbare examens om in dienst te treden van de EU.

Met het Verdrag van Lissabon is een extra vorm van inspraak door het publiek geïntroduceerd: het burgerinitiatief. Hierdoor kunnen circa 1 miljoen burgers uit een „aanzienlijk aantal” EU-landen de Europese Commissie vragen een wetsvoorstel in te dienen op ieder willekeurig gebied waarin de EU bevoegdheid heeft.

ACHTERGROND

Het EU-burgerschap is opgenomen in artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Laatste bijwerking 14.01.2016

Top