Help Print this page 

Document 51994DC0057

Title and reference
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende de toepassing van de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 89/552/EEG "Televisie zonder grenzen"

/* COM/94/57DEF */
  • In force
The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.