Help Print this page 

Document 32007R0606

Title and reference
Verordening (EG) nr. 606/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties
  • In force
OJ L 141, 2.6.2007, p. 4–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 131 - 154

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/606/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/4


VERORDENING (EG) Nr. 606/2007 VAN DE COMMISSIE

van 1 juni 2007

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (1), en met name op artikel 26,

Na raadpleging van het Comité algemene preferenties,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (2) bevat gegevens die van invloed zijn op de lijst in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 980/2005.

(2)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 980/2005 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 980/2005 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juni 2007.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 30.6.2005, blz. 1.

(2)  PB L 301 van 31.10.2006, blz. 1.


BIJLAGE

„BIJLAGE II

Lijst van producten vallende onder de in artikel 1, lid 2, onder a) en b), bedoelde regelingen

Onverminderd de voorschriften voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de producten slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien de GN-codes de tariefpreferenties bepalen. Wanneer de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, worden de tariefpreferenties zowel door de GN-code als door de bijbehorende omschrijving bepaald.

De indeling van producten met een GN-code die wordt gemarkeerd met een asterisk is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

De kolom „Gevoelig/Niet-gevoelig” betreft producten die onder de algemene regeling (artikel 7) en de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (artikel 8) vallen. Deze producten zijn opgenomen als hetzij NG (niet-gevoelig product in de zin van artikel 7, lid 1) hetzij G (gevoelig product in de zin van artikel 7, lid 2).

Ter vereenvoudiging zijn de producten gegroepeerd. De groepen kunnen producten omvatten waarvoor een vrijstelling of schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geldt.

GN-code

Omschrijving

Gevoelig/niet-gevoelig

0101 10 90

Levende fokezels en andere, van zuiver ras

G

0101 90 19

Levende paarden, andere dan fokdieren van zuiver ras, andere dan slachtdieren

G

0101 90 30

Levende ezels, andere dan fokdieren van zuiver ras

G

0101 90 90

Levende muildieren en muilezels

G

0104 20 10 *

Levende fokgeiten van zuiver ras

G

0106 19 10

Levende tamme konijnen

G

0106 39 10

Levende duiven

G

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

G

0206 80 91

Eetbare slachtafvallen van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers of gekoeld, andere dan bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten

G

0206 90 91

Eetbare slachtafvallen van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, bevroren, andere dan bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten

G

0207 14 91

Levers van hanen of van kippen, bevroren

G

0207 27 91

Levers van kalkoenen, bevroren

G

0207 36 89

Levers van eenden, van ganzen of van parelhoenders, andere dan vette levers (foies gras) van eenden of van ganzen

G

ex 0208 (1)

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van de producten bedoeld bij onderverdeling 0208 90 55 (behalve voor de producten bedoeld bij onderverdeling 0208 90 70, waarop de voetnoot niet van toepassing is)

G

0208 90 70

Kikkerbilletjes

NG

0210 99 10

Vlees van paarden, gezouten, gepekeld of gedroogd

G

0210 99 59

Slachtafvallen van runderen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt, andere dan longhaasjes en omlopen

G

0210 99 60

Slachtafvallen van schapen en van geiten, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

G

0210 99 80

Slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt, andere dan levers van pluimvee en andere dan van varkens (huisdieren), van runderen, van schapen en van geiten

G

ex Hoofdstuk 3 (2)

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, met uitzondering van de producten bedoeld bij onderverdeling 0301 10 90

G

0301 10 90

Levende siervis, zijnde zeevis

NG

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

G

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Karnemelk, gestremde melk en room, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

G

0405 20 10

0405 20 30

Zuivelpasta's met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan 75 gewichtspercenten

G

0407 00 90

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt, andere dan van pluimvee

G

0409 00 00 (3)

Natuurhoning

G

0410 00 00

Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

G

0511 99 39

Echte sponsen, andere dan ruw

G

ex Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van de bloementeelt, met uitzondering van de producten bedoeld bij onderverdeling 0604 91 40

G

0604 91 40

Takken en twijgen van naaldbomen, vers

NG

0701

Aardappelen, vers of gekoeld

G

0703 10

Uien en sjalotten, vers of gekoeld

G

0703 90 00

Prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld

G

0704

Rodekool, wittekool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool van het geslacht Brassica, vers of gekoeld

G

0705

Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), vers of gekoeld

G

0706

Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen en knollen, vers of gekoeld

G

ex 0707 00 05

Komkommers, vers of gekoeld, van 16 mei tot en met 31 oktober

G

0708

Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld

G

0709 20 00

Asperges, vers of gekoeld

G

0709 30 00

Aubergines, vers of gekoeld

G

0709 40 00

Selderij, andere dan knolselderij, vers of gekoeld

G

0709 51 00

0709 59

Paddenstoelen en truffels, vers of gekoeld, met uitzondering van de producten bedoeld bij onderverdeling 0709 59 50

G

0709 60 10

Niet-scherpsmakende pepers, vers of gekoeld

G

0709 60 99

Vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, vers of gekoeld, andere dan niet-scherpsmakende pepers, andere dan bestemd voor de vervaardiging van capsaïcine of van tincturen en andere dan bestemd voor de industriële vervaardiging van etherische oliën of van harsaroma's

G

0709 70 00

Spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde, vers of gekoeld

G

0709 90 10

Sla, vers of gekoeld, andere dan Lactuca sativa en andere dan cichoreigroenten (Cichorium spp.)

G

0709 90 20

Snijbiet en kardoen, vers of gekoeld

G

0709 90 31 *

Olijven, vers of gekoeld, bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie

G

0709 90 40

Kappers, vers of gekoeld

G

0709 90 50

Venkel, vers of gekoeld

G

0709 90 70

Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes), vers of gekoeld

G

ex 0709 90 80

Artisjokken, vers of gekoeld, van 1 juli tot en met 31 oktober

G

0709 90 90

Andere groenten, vers of gekoeld

G

ex 0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, met uitzondering van het product bedoeld bij onderverdeling 0710 80 85

G

0710 80 85 (4)

Asperges, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

G

ex 0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, met uitzondering van de producten bedoeld bij onderverdeling 0711 20 90

G

ex 0712

Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid, met uitzondering van olijven en de producten bedoeld bij onderverdeling 0712 90 19

G

0713

Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bijvoorbeeld spliterwten)

G

0714 20 10 *

Bataten (zoete aardappelen), vers, geheel, bestemd voor menselijke consumptie

NG

0714 20 90

Bataten (zoete aardappelen), vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in stukken of in pellets, andere dan vers en geheel en bestemd voor menselijke consumptie

G

0714 90 90

Aardperen en dergelijke wortelen en knollen met een hoog gehalte aan inuline, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in stukken of in pellets; merg van de sagopalm

NG

0802 11 90

0802 12 90

Amandelen, vers of gedroogd, ook zonder dop, andere dan bittere amandelen

G

0802 21 00

0802 22 00

Hazelnoten (Corylus spp.), vers of gedroogd, ook zonder dop

G

0802 31 00

0802 32 00

Walnoten (okkernoten), vers of gedroogd, ook zonder dop

G

0802 40 00

Kastanjes (Castanea spp.), vers of gedroogd, ook zonder dop, al dan niet gepeld

G

0802 50 00

Pimpernoten (pistaches), vers of gedroogd, ook zonder dop, al dan niet gepeld

NG

0802 60 00

Australische noten, vers of gedroogd, ook zonder dop, al dan niet gepeld

NG

0802 90 50

Pingels of pignolen, vers of gedroogd, ook zonder dop, al dan niet gepeld

NG

0802 90 85

Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld

NG

0803 00 11

„Plantains”, vers

G

0803 00 90

Bananen, „plantains” daaronder begrepen, gedroogd

G

0804 10 00

Dadels, vers of gedroogd

G

0804 20 10

0804 20 90

Vijgen, vers of gedroogd

G

0804 30 00

Ananassen, vers of gedroogd

G

0804 40 00

Advocaten (avocado’s), vers of gedroogd

G

ex 0805 20

Mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers of gedroogd, van 1 maart tot en met 31 oktober

G

0805 40 00

Pompelmoezen en pomelo's, vers of gedroogd

NG

0805 50 90

Lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), vers of gedroogd

G

0805 90 00

Andere citrusvruchten, vers of gedroogd

G

ex 0806 10 10

Druiven voor tafelgebruik, vers, van 1 januari tot en met 20 juli en van 21 november tot en met 31 december, met uitzondering van druiven van de soort Emperor (Vitis vinifera cv.) van 1 tot en met 31 december

G

0806 10 90

Andere druiven, vers

G

ex 0806 20

Rozijnen en krenten, met uitzondering van de producten bedoeld bij onderverdeling ex 0806 20 30 in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van meer dan 2 kg

G

0807 11 00

0807 19 00

Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen), vers

G

0808 10 10

Persappelen, vers, los verladen, van 16 september tot en met 15 december

G

0808 20 10

Persperen, vers, los verladen, van 1 augustus tot en met 31 december

G

ex 0808 20 50

Andere peren, vers, van 1 mei tot en met 30 juni

G

0808 20 90

Kweeperen, vers

G

ex 0809 10 00

Abrikozen, vers, van 1 januari tot en met 31 mei en van 1 augustus tot en met 31 december

G

0809 20 05

Zure kersen (Prunus cerasus), vers

G

ex 0809 20 95

Kersen, vers, van 1 januari tot en met 20 mei en van 11 augustus tot en met 31 december, andere dan zure kersen (Prunus cerasus)

G

ex 0809 30

Perziken (nectarines daaronder begrepen), van 1 januari tot en met 10 juni en van 1 oktober tot en met 31 december

G

ex 0809 40 05

Pruimen, vers, van 1 januari tot en met 10 juni en van 1 oktober tot en met 31 december

G

0809 40 90

Sleepruimen, vers

G

ex 0810 10 00

Aardbeien, vers, van 1 januari tot en met 30 april en van 1 augustus tot en met 31 december

G

0810 20

Frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen, vers

G

0810 40 30

Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus), vers

G

0810 40 50

Vruchten van de Vaccinium macrocarpon en van de Vaccinium corymbosum, vers

G

0810 40 90

Andere vruchten van het geslacht Vaccinium, vers

G

0810 50 00

Kiwi’s, vers

G

0810 60 00

Doerians, vers

G

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen, vers

G

0810 90 95

Ander fruit, vers

G

ex 0811

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met uitzondering van de producten bedoeld bij de onderverdelingen 0811 10 en 0811 20

G

0811 10 en 0811 20 (5)

Aardbeien, frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen

G

ex 0812

Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, met uitzondering van de producten bedoeld bij onderverdeling 0812 90 30

G

0812 90 30

Papaja’s

NG

0813 10 00

Abrikozen, gedroogd

G

0813 20 00

Pruimen, gedroogd

G

0813 30 00

Appelen, gedroogd

G

0813 40 10

Perziken (nectarines daaronder begrepen), gedroogd

G

0813 40 30

Peren, gedroogd

G

0813 40 50

Papaja’s, gedroogd

NG

0813 40 95

Andere vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806, gedroogd

NG

0813 50 12

Mengsels van gedroogde vruchten (andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806) van papaja's, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka's („jackfruit”), sapodilla's, passievruchten, carambola's en pitahaya's, maar zonder pruimen

G

0813 50 15

Andere mengsels van gedroogde vruchten (andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806), zonder pruimen

G

0813 50 19

Mengsels van gedroogde vruchten (andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806), met pruimen

G

0813 50 31

Mengsels uitsluitend bestaande uit tropische noten bedoeld bij de posten 0801 en 0802

G

0813 50 39

Mengsels uitsluitend bestaande uit noten bedoeld bij de posten 0801 en 0802, andere dan tropische noten

G

0813 50 91

Andere mengsels van noten en gedroogde vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8, geen pruimen of vijgen bevattend

G

0813 50 99

Andere mengsels van noten en gedroogd fruit bedoeld bij hoofdstuk 8

G

0814 00 00

Schillen van citrusvruchten en van meloenen (watermeloenen daaronder begrepen), vers, bevroren, gedroogd, dan wel in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd

NG

ex Hoofdstuk 9

Koffie, thee, maté en specerijen, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 en 0904 20 10, de posten 0905 00 00 en 0907 00 00 en de onderverdelingen 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 en 0910 99 99

NG

0901 12 00

Koffie, ongebrand, waaruit cafeïne is verwijderd

G

0901 21 00

Koffie, gebrand, waaruit geen cafeïne is verwijderd

G

0901 22 00

Koffie, gebrand, waaruit cafeïne is verwijderd

G

0901 90 90

Koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding

G

0904 20 10

Niet-scherpsmakende pepers, gedroogd, niet fijngemaakt en niet gemalen

G

0905 00 00

Vanille

G

0907 00 00

Kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen

G

0910 91 90

Mengsels van twee of meer producten vallende onder verschillende van de posten 0904 tot en met 0910, fijngemaakt of gemalen

G

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Tijm; laurierbladeren

G

0910 99 99

Andere specerijen, fijngemaakt of gemalen, andere dan mengsels van twee of meer producten vallende onder verschillende van de posten 0904 tot en met 0910

G

ex 1008 90 90

Peruaanse spinazie (quinoa)

G

1105

Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen

G

1106 10 00

Meel, gries en poeder van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713

G

1106 30

Meel, gries en poeder van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8

G

1108 20 00

Inuline

G

ex Hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 en 1209 99 91; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik, behalve de producten bedoeld bij post 1210 en onderverdeling 1211 90 30, en met uitzondering van de producten bedoeld bij de onderverdelingen 1212 91 en 1212 99 20; stro en voeder

G

1209 21 00

Zaaigoed van luzerne

NG

1209 23 80

Zaaigoed van ander zwenkgras

NG

1209 29 50

Zaaigoed van lupinen

NG

1209 29 80

Zaaigoed van andere voedergewassen

NG

1209 30 00

Zaaigoed van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen

NG

1209 91 10

1209 91 90

Ander groentezaad

NG

1209 99 91

Zaaigoed van planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen, ander dan dat bedoeld bij onderverdeling 1209 30 00

NG

1210 (6)

Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline

G

1211 90 30

Tonkabonen, vers of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm

NG

ex Hoofdstuk 13

Gommen, harsen en andere plantensappen en plantenextracten, behalve de producten bedoeld bij onderverdeling 1302 12 00

G

1302 12 00

Plantensappen en plantenextracten, van zoethout

NG

1501 00 90

Vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503

G

1502 00 90

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503 en ander dan bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

G

1503 00 19

Varkensstearine en oleostearine, andere dan bestemd voor industrieel gebruik

G

1503 00 90

Spekolie, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid, andere dan talkolie bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

G

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

G

1505 00 10

Ruw wolvet

G

1507

Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

G

1508

Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

G

1511 10 90

Ruwe palmolie, andere dan voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

G

1511 90

Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, andere dan ruwe olie

G

1512

Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

G

1513

Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

G

1514

Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

G

1515

Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

G

ex 1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid, behalve de producten bedoeld bij onderverdeling 1516 20 10

G

1516 20 10

Gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal-wax”

NG

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij hoofdstuk 15, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516

G

1518 00

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij hoofdstuk 15, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

G

1521 90 99

Bijenwas en was van andere insecten, ook indien geraffineerd of gekleurd

G

1522 00 10

Dégras

G

1522 00 91

Droesem of bezinksel van olie; soapstocks, andere dan die welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft

G

1601 00 10

Worst van alle soorten, van lever, en bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie

G

1602 20 11

1602 20 19

Bereidingen en conserven van ganzen- of eendenlevers

G

1602 41 90

Bereidingen en conserven van andere varkens dan huisdieren: hammen en delen daarvan

G

1602 42 90

Bereidingen en conserven van andere varkens dan huisdieren: schouders en delen daarvan

G

1602 49 90

Andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, mengsels daaronder begrepen, van andere varkens dan huisdieren

G

1602 50 31, 1602 50 39 en 1602 50 80 (7)

Andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, gekookt of gebakken, van runderen, ook indien in luchtdichte verpakkingen

G

1602 90 31

Andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van wild of van konijn

G

1602 90 41

Andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van rendieren

G

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van schapen, van geiten of van andere dieren, geen niet-gekookt of niet-gebakken vlees of niet-gekookte of niet-gebakken slachtafvallen van runderen bevattend en geen vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend

G

1603 00 10

Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg

G

1604

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit

G

1605

Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

G

1702 50 00

Chemisch zuivere fructose

G

1702 90 10

Chemisch zuivere maltose

G

1704 (8)

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

G

Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

G

ex Hoofdstuk 19

Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 1901 20 00 en 1901 90 91

G

1901 20 00

Mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post 1905

NG

1901 90 91

Andere, bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose (het gehalte aan invertsuiker daaronder begrepen) of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel, met uitzondering van bereidingen in poeder voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404

NG

ex Hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen, behalve producten bedoeld bij post 2002 en de onderverdelingen 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 en ex 2008 70

G

2002 (9)

Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur

G

2005 80 00 (10)

Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006

G

2008 20 19

2008 20 39

Ananas, op andere wijze bereid of verduurzaamd, met toegevoegde alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen

NG

ex 2008 40 (11)

Peren, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen (behalve producten bedoeld bij de onderverdelingen 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 en 2008 40 39, waarop de voetnoot niet van toepassing is)

G

ex 2008 70 (12)

Perziken, nectarines daaronder begrepen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen (behalve producten bedoeld bij de onderverdelingen 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 en 2008 70 59, waarop de voetnoot niet van toepassing is)

G

ex Hoofdstuk 21

Diverse producten voor menselijke consumptie, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2101 20 en 2102 20 19, en met uitzondering van de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 en 2106 90 59

G

2101 20

Extracten, essences en concentraten van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van thee of van maté

NG

2102 20 19

Andere inactieve gist

NG

ex Hoofdstuk 22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn, behalve de producten bedoeld bij post 2207 en met uitzondering van de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2204 10 11 tot en met 2204 30 10 en 2208 40

G

2207 (13)

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

G

2302 50 00

Soortgelijke residuen en afval, ook indien in pellets, van het breken, het vermalen of van andere bewerkingen van peulvruchten

G

2307 00 19

Andere wijnmoer

G

2308 00 19

Andere draf (droesem) van druiven

G

2308 00 90

Andere plantaardige zelfstandigheden, ander plantaardig afval, andere plantaardige residuen en andere bijproducten, ook indien in pellets, van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen

NG

2309 10 90

Ander honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein, ander dan bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten

G

2309 90 10

Visperswater en perswater van zeezoogdieren („solubles”), van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

NG

2309 90 91

Bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd, van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

G

2309 90 95

2309 90 99

Andere bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, ook indien met een gehalte aan cholinechloride van 49 gewichtspercenten of meer, op een organische of anorganische drager

G

Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten

G

2519 90 10

Magnesiumoxide, ander dan gebrand natuurlijk magnesiumcarbonaat

NG

2522

Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post 2825

NG

2523

Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd

NG

Hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was

NG

2801

Fluor, chloor, broom en jood (jodium)

NG

2802 00 00

Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel

NG

ex 2804

Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen, met uitzondering van de producten bedoeld bij onderverdeling 2804 69 00

NG

2806

Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur

NG

2807 00

Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur)

NG

2808 00 00

Salpeterzuur; nitreerzuren

NG

2809

Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur; polyfosforzuren, al dan niet chemisch welbepaald

NG

2810 00 90

Booroxiden, andere dan diboortrioxide; boorzuren

NG

2811

Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen

NG

2812

Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen

NG

2813

Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in handelskwaliteit

NG

2814

Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia)

G

2815

Natriumhydroxide (bijtende soda); kaliumhydroxide (bijtende potas); natriumperoxide en kaliumperoxide

G

2816

Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide; strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide

NG

2817 00 00

Zinkoxide; zinkperoxide

G

2818 10

Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald

G

2819

Chroomoxiden en chroomhydroxiden

G

2820

Mangaanoxiden

G

2821

IJzeroxiden en ijzerhydroxiden; verfaarden die 70 of meer gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten

NG

2822 00 00

Kobaltoxiden en kobalthydroxiden; kobaltoxiden in handelskwaliteit

NG

2823 00 00

Titaanoxiden

G

2824

Loodoxiden; loodmenie (bijvoorbeeld rode menie, kristalmenie, oranje menie)

NG

ex 2825

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan; andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2825 10 00 en 2825 80 00

NG

2825 10 00

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan

G

2825 80 00

Antimoonoxiden

G

2826

Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten

NG

ex 2827

Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2827 10 00 en 2827 32 00; bromiden en bromideoxiden; jodiden en jodideoxiden

NG

2827 10 00

Ammoniumchloride

G

2827 32 00

Aluminiumchloride

G

2828

Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten

NG

2829

Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjodaten

NG

ex 2830

Sulfiden, behalve de producten bedoeld bij onderverdeling 2830 10 00; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald

NG

2830 10 00

Natriumsulfiden

G

2831

Dithionieten en sulfoxylaten

NG

2832

Sulfieten; thiosulfaten

NG

2833

Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten)

NG

2834 10 00

Nitrieten

G

2834 21 00

2834 29

Nitraten

NG

2835

Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald

G

ex 2836

Carbonaten, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2836 20 00, 2836 40 00 en 2836 60 00; peroxocarbonaten (percarbonaten); ammoniumcarbamaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit

NG

2836 20 00

Dinatriumcarbonaat

G

2836 40 00

Kaliumcarbonaten

G

2836 60 00

Bariumcarbonaat

G

2837

Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden

NG

2839

Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit

NG

2840

Boraten; peroxoboraten (perboraten)

NG

ex 2841

Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren, behalve het product bedoeld bij onderverdeling 2841 61 00

NG

2841 61 00

Kaliumpermanganaat

G

2842

Andere anorganische zouten en peroxozouten (aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen), met uitzondering van aziden

NG

2843

Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch welbepaald; amalgamen van edele metalen

NG

ex 2844 30 11

Cermets bevattende uranium waaruit U 235 is afgescheiden of verbindingen van dit product, andere dan ruwe

NG

ex 2844 30 51

Cermets bevattende thorium of verbindingen van dit product, andere dan ruwe

NG

2845 90 90

Isotopen, andere dan die bedoeld bij post 2844; anorganische en organische verbindingen daarvan, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan deuterium en verbindingen daarvan, waterstof en verbindingen daarvan verrijkt met deuterium en mengsels en oplossingen die deze producten bevatten

NG

2846

Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen

NG

2847 00 00

Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum

NG

2848 00 00

Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan ijzerfosfiden (fosforijzer)

NG

ex 2849

Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2849 20 00 en 2849 90 30

NG

2849 20 00

Siliciumcarbide, al dan niet chemisch welbepaald

G

2849 90 30

Wolfraamcarbiden, al dan niet chemisch welbepaald

G

ex 2850 00

Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij post 2849 zijn, behalve de producten bedoeld bij onderverdeling 2850 00 70

NG

2850 00 70

Siliciden, al dan niet chemisch welbepaald

G

2852 00 00

Anorganische en organische kwikverbindingen, met uitzondering van amalgamen

NG

2853 00

Andere anorganische verbindingen (gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water daaronder begrepen); vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); samengeperste lucht; amalgamen, andere dan die van edele metalen

NG

2903

Halogeenderivaten van koolwaterstoffen

G

ex 2904

Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeniseerd, behalve de producten bedoeld bij onderverdeling 2904 20 00

NG

2904 20 00

Derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten

G

ex 2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, behalve het product bedoeld bij onderverdeling 2905 45 00, en met uitzondering van de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2905 43 00 en 2905 44

G

2905 45 00

Glycerol

NG

2906

Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

NG

ex 2907

Fenolen, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2907 15 90 en ex 2907 22 00; fenolalcoholen

NG

2907 15 90

Naftolen en zouten daarvan, andere dan 1-naftol

G

ex 2907 22 00

Hydrochinon

G

2908

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen

NG

2909

Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

G

2910

Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

NG

2911 00 00

Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

NG

ex 2912

Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyd, behalve het product bedoeld bij onderverdeling 2912 41 00

NG

2912 41 00

Vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

G

2913 00 00

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten bedoeld bij post 2912

NG

ex 2914

Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2914 11 00, 2914 21 00 en 2914 22 00

NG

2914 11 00

Aceton

G

2914 21 00

Kamfer (bornaan-2-on)

G

2914 22 00

Cyclohexanon en methylcyclohexanonen

G

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

G

ex 2916

Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen ex 2916 11 00, 2916 12 en 2916 14

NG

ex 2916 11 00

Acrylzuur

G

2916 12

Esters van acrylzuur

G

2916 14

Esters van methacrylzuur

G

ex 2917

Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 en 2917 36 00

NG

2917 11 00

Oxaalzuur en zouten en esters daarvan

G

2917 12 10

Adipinezuur en zouten daarvan

G

2917 14 00

Maleïnezuuranhydride

G

2917 32 00

Dioctylorthoftalaten

G

2917 35 00

Ftaalzuuranhydride

G

2917 36 00

Tereftaalzuur en zouten daarvan

G

ex 2918

Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 en 2918 29 10

NG

2918 14 00

Citroenzuur

G

2918 15 00

Zouten en esters van citroenzuur

G

2918 21 00

Salicylzuur en zouten daarvan

G

2918 22 00

o-acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan

G

2918 29 10

Sulfosalicylzuren en hydroxynaftoëzuren, alsmede zouten en esters daarvan

G

2919

Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder begrepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

NG

2920

Esters van andere anorganische zuren van niet-metalen (andere dan esters van waterstofhalogeniden), alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten

NG

2921

Aminoverbindingen

G

2922

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen

G

2923

Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; lecithinen en andere fosfoaminolipiden, al dan niet chemisch welbepaald

NG

ex 2924

Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur, behalve de producten bedoeld bij onderverdeling 2924 23 00

G

2924 23 00

2-aceetamidobenzoëzuur (N-acetylantranilzuur) en zouten daarvan

NG

2925

Imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten daarvan daaronder begrepen; iminoverbindingen

NG

ex 2926

Nitrillen (cyaanverbindingen), behalve het product bedoeld bij onderverdeling 2926 10 00

NG

2926 10 00

Acrylonitril

G

2927 00 00

Diazo-, azo- en azoxyverbindingen

G

2928 00 90

Andere organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine

NG

2929 10

Isocyanaten

G

2929 90 00

Andere verbindingen met andere stikstofhoudende groepen

NG

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Thiocarbamaten en dithiocarbamaten; thiurammono-, thiuramdi- en thiuramtetrasulfiden; dithiocarbonaten (xanthaten)

NG

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Methionine, captafol (ISO), methamidofos (ISO) en andere organische zwavelverbindingen, andere dan dithiocarbonaten (xanthaten)

G

2931 00

Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen

NG

ex 2932

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer zuurstofatomen als heteroatoom, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2932 12 00, 2932 13 00 en 2932 21 00

NG

2932 12 00

2-furaldehyd (furfuraldehyd)

G

2932 13 00

Furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol

G

2932 21 00

Cumarine, methylcumarinen en ethylcumarinen

G

ex 2933

Heterocylische verbindingen met uitsluitend één of meer stikstofatomen als heteroatoom, behalve het product bedoeld bij onderverdeling 2933 61 00

NG

2933 61 00

Melamine

G

2934

Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen

NG

2935 00 90

Andere sulfonamidoverbindingen

G

2938

Glucosiden (heterosiden), natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

NG

ex 2940 00 00

Suikers, chemisch zuiver, andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en fructose, en behalve ramnose, raffinose en mannose; ethers, acetalen en esters van suikers, alsmede zouten daarvan, andere dan de producten bedoeld bij de posten 2937, 2938 en 2939

G

ex 2940 00 00

Ramnose, raffinose en mannose

NG

2941 20 30

Dihydrostreptomycine, alsmede zouten, esters en hydraten daarvan

NG

2942 00 00

Andere organische verbindingen

NG

3102 (14)

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen

G

3103 10

Superfosfaat

G

3105

Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij hoofdstuk 31, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg

G

ex Hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt, behalve de producten bedoeld bij de posten 3204 en 3206 en met uitzondering van de producten bedoeld bij de onderverdelingen 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (looiextract van eucalyptusbast), ex 3201 90 90 (looiextracten van gambirbladeren en myrobalanen) en ex 3201 90 90 (andere looiextracten van plantaardige oorsprong)

NG

3204

Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op hoofdstuk 32, op basis van synthetische organische kleurstoffen; synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als „lichtgevende stoffen” (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald

G

3206

Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op hoofdstuk 32, andere dan die bedoeld bij de posten 3203, 3204 en 3205; anorganische producten van de soort gebruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald

G

Hoofdstuk 33

Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten

NG

Hoofdstuk 34

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips

NG

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne

G

3502 90 90

Albuminaten en andere derivaten van albuminen

NG

3503 00

Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook indien gekleurd of aan het oppervlak bewerkt, daaronder begrepen) en derivaten daarvan; „isinglass”; andere lijm van dierlijke oorsprong, andere dan lijm van caseïne bedoeld bij post 3501

NG

3504 00 00

Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom

NG

3505 10 50

Zetmeel, door ethervorming of door verestering gewijzigd

NG

3506

Lijm en andere bereide kleefmiddelen, elders genoemd noch elders onder begrepen; als lijm of als kleefmiddel te gebruiken producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als lijm of als kleefmiddel, in een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg

NG

3507

Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen

G

Hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffen

NG

Hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en cinematografie

NG

ex Hoofdstuk 38

Diverse producten van de chemische industrie, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 3802 en 3817 00, de onderverdelingen 3823 12 00 en 3823 70 00 en post 3825 en met uitzondering van de producten bedoeld bij de onderverdelingen 3809 10 en 3824 60

NG

3802

Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen

G

3817 00

Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902

G

3823 12 00

Oliezuur

G

3823 70 00

Industriële vetalcoholen

G

3825

Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen; stedelijk afval; slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening 6 op hoofdstuk 38

G

ex Hoofdstuk 39

Kunststof en werken daarvan, behalve de producten bedoeld bij de posten 3901, 3902, 3903 en 3904, de onderverdelingen 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 en 3907 99, de posten 3908 en 3920 en de onderverdelingen 3921 90 19 en 3923 21 00

NG

3901

Polymeren van ethyleen, in primaire vormen

G

3902

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen

G

3903

Polymeren van styreen, in primaire vormen

G

3904

Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen

G

3906 10 00

Poly(methylmethacrylaat)

G

3907 10 00

Polyacetalen

G

3907 60

Poly(ethyleentereftalaat)

G

3907 99

Andere polyesters, andere dan onverzadigde

G

3908

Polyamiden in primaire vormen

G

3920

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager

G

3921 90 19

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polyesters, andere dan producten met celstructuur en andere dan gegolfde platen en vellen

G

3923 21 00

Zakken van polymeren van ethyleen

G

ex Hoofdstuk 40

Rubber en werken daarvan, behalve de producten bedoeld bij post 4010

NG

4010

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber

G

ex 4104

Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder („crust”) van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt, met uitzondering van de producten bedoeld bij de onderverdelingen 4104 41 19 en 4104 49 19

G

ex 4106 31

4106 32

Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder van varkens, in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen), gesplit, maar niet verder bewerkt, of in droge staat („crust”), ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt, met uitzondering van de producten bedoeld bij onderverdeling 4106 31 10

NG

4107

Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114

G

4112 00 00

Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van schapen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114

G

ex 4113

Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van andere dieren, en leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114, behalve de producten bedoeld bij onderverdeling 4113 10 00

NG

4113 10 00

Van geiten

G

4114

Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen; lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder

G

4115 10 00

Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen

G

ex Hoofdstuk 42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen, behalve de producten bedoeld bij de posten 4202 en 4203

NG

4202

Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, etuis, foedralen en kokers voor kijkers, voor camera's, voor wapens, voor muziekinstrumenten of voor brillen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen; reiszakken, isothermische zakken voor voedsel of voor dranken, toiletzakken, rugzakken, handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnees, kaartentassen, sigarettenkokers, tabakszakken, gereedschapstassen en -zakken, tassen, etuis, foedralen en kokers voor sportartikelen, etuis, foedralen en kokers voor flacons, juwelendoosjes, poederdozen, etuis, foedralen en kokers voor messenmakerswerk, alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulkanfiber of van karton, of geheel of voor het grootste deel bekleed met deze stoffen of met papier

G

4203

Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder

G

Hoofdstuk 43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont

NG

ex Hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren, behalve de producten bedoeld bij de posten 4410, 4411 en 4412 en de onderverdelingen 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 en 4420 90 91

NG

4410

Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen

G

4411

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen

G

4412

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout

G

4418 10

Vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor

G

4418 20 10

Deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels, van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op hoofdstuk 44

G

4418 71 00

Ineengezette mozaïekpanelen voor vloerbedekking, van hout

G

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Beeldjes en andere siervoorwerpen, van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op hoofdstuk 44; inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; meubelmakerswerk, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94, van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op hoofdstuk 44

G

ex Hoofdstuk 45

Kurk en kurkwaren, behalve de producten bedoeld bij post 4503

NG

4503

Werken van natuurkurk

G

Hoofdstuk 46

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

G

Hoofdstuk 50

Zijde

G

ex Hoofdstuk 51

Wol, fijn haar en grof haar, met uitzondering van de producten bedoeld bij post 5105; garens en weefsels van paardenhaar (crin)

G

Hoofdstuk 52

Katoen

G

Hoofdstuk 53

Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan

G

Hoofdstuk 54

Synthetische of kunstmatige filamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen

G

Hoofdstuk 55

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

G

Hoofdstuk 56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan

G

Hoofdstuk 57

Tapijten

G

Hoofdstuk 58

Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk

G

Hoofdstuk 59

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen; technische artikelen van textielstoffen

G

Hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

G

Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

G

Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk

G

Hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden

G

Hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan

G

Hoofdstuk 65

Hoofddeksels en delen daarvan

NG

Hoofdstuk 66

Paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan

G

Hoofdstuk 67

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

NG

Hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen

NG

Hoofdstuk 69

Keramische producten

G

Hoofdstuk 70

Glas en glaswerk

G

ex Hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten, behalve producten bedoeld bij post 7117

NG

7117

Fancybijouterieën

G

7202

Ferrolegeringen

G

Hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal

NG

Hoofdstuk 74

Koper en werken van koper

G

7505 12 00

Staven en profielen, van nikkellegeringen

NG

7505 22 00

Draad van nikkellegeringen

NG

7506 20 00

Platen, bladen en strippen, van nikkellegeringen

NG

7507 20 00

Hulpstukken voor buisleidingen, van nikkel

NG

ex Hoofdstuk 76

Aluminium en werken van aluminium, met uitzondering van de producten bedoeld bij post 7601

G

ex Hoofdstuk 78

Lood en werken van lood, met uitzondering van de producten bedoeld bij post 7801

G

ex Hoofdstuk 79

Zink en werken van zink, met uitzondering van de producten bedoeld bij post 7901

G

ex Hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen, met uitzondering van de producten bedoeld bij de onderverdelingen 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 en 8113 00 20

G

Hoofdstuk 82

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal

G

Hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele metalen

G

ex Hoofdstuk 84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 8401 10 00 en 8407 21 10

NG

8401 10 00

Kernreactoren

G

8407 21 10

Buitenboordmotoren, met een cilinderinhoud van niet meer dan 325 cm3

G

ex Hoofdstuk 85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 tot en met 8519 81 45, 8519 81 85 en 8519 89 11 tot en met 8519 89 19, de posten 8521, 8525 en 8527, de onderverdelingen 8528 49, 8528 59 en 8528 69 tot en met 8528 72, post 8529 en de onderverdelingen 8540 11 en 8540 12

NG

8516 50 00

Microgolfovens

G

8517 69 39

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie, andere dan draagbare ontvangtoestellen voor het oproepen van of berichtgeving aan personen

G

8517 70 15

8517 70 19

Antennes en antennereflectoren van alle soorten, andere dan antennes voor toestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie; delen waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt

G

8519 20

8519 30

Toestellen werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of door andere wijze van betaling; platenspelers

G

8519 81 11 tot en met 8519 81 45

Toestellen voor het weergeven van geluid (met inbegrip van cassettespelers), zonder ingebouwd apparaat voor het opnemen van geluid

G

8519 81 85

Andere toestellen voor het opnemen en het weergeven van geluid, werkend met magneetbanden, andere dan werkend met cassettes

G

8519 89 11 tot en met 8519 89 19

Andere toestellen voor het weergeven van geluid, zonder ingebouwd apparaat voor het opnemen van geluid

G

8521

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner

G

8525

Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera's; digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen

G

8527

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk

G

8528 49

8528 59

8528 69 tot en met 8528 72

Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie, andere dan van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden

G

8529

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 8525 tot en met 8528

G

8540 11

8540 12 00

Kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie, buizen voor videomonitors daaronder begrepen, voor kleurenweergave of voor monochrome weergave (zwart-wit of ander)

G

Hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer

NG

ex Hoofdstuk 87

Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan, behalve de producten bedoeld bij de posten 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 en 8714

NG

8702

Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen

G

8703

Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post 8702), motorvoertuigen van het type „station-wagon” of „break” en racewagens daaronder begrepen

G

8704

Automobielen voor goederenvervoer

G

8705

Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takelwagens, kraanauto's, brandweerauto's, automobielen met menginstallatie voor beton, veegauto's, sproeiauto's werkplaatsauto's, röntgenauto's), andere dan die hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van personen of van goederen

G

8706 00

Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705

G

8707

Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705, cabines daaronder begrepen

G

8708

Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705

G

8709

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan

G

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens

G

8712 00

Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor

G

8714

Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 8711 tot en met 8713

G

Hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart

NG

Hoofdstuk 89

Scheepvaart

NG

Hoofdstuk 90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen

G

Hoofdstuk 91

Uurwerken

G

Hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten

NG

ex Hoofdstuk 94

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken, behalve de producten bedoeld bij post 9405

NG

9405

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan

G

ex Hoofdstuk 95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan, behalve de producten bedoeld bij de onderverdelingen 9503 00 30 tot en met 9503 00 99

NG

9503 00 30 tot en met 9503 00 99

Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle soorten

G

Hoofdstuk 96

Diverse werken

NG


(1)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.

(2)  Voor producten van onderverdeling 0306 13 bedraagt het recht in het kader van de in afdeling 2 van hoofdstuk II bedoelde regeling 3,6 %.

(3)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.

(4)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.

(5)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.

(6)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.

(7)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.

(8)  In het kader van de in afdeling 2 van hoofdstuk II bedoelde regeling wordt voor de producten bedoeld bij de GN-codes 1704 10 91 en 1704 10 99 het specifieke recht beperkt tot 16 % van de douanewaarde.

(9)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.

(10)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.

(11)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.

(12)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.

(13)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.

(14)  De in afdeling 1 van hoofdstuk II bedoelde regeling is niet van toepassing op producten van deze rubriek.”


Top