Help Print this page 

Document 32007R0566

Title and reference
Verordening (EG) nr. 566/2007 van de Commissie van 24 mei 2007 tot schrapping van de Republiek Chili van de lijst van begunstigde landen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties
  • In force
OJ L 133, 25.5.2007, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 153 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/566/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/12


VERORDENING (EG) Nr. 566/2007 VAN DE COMMISSIE

van 24 mei 2007

tot schrapping van de Republiek Chili van de lijst van begunstigde landen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (1), en met name op artikel 26,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Republiek Chili is opgenomen in de lijst van begunstigde landen van het communautaire schema van algemene tariefpreferenties die is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 980/2005.

(2)

Bij Besluit nr. 2/2006 van de Associatieraad EU-Chili van 16 oktober 2006 betreffende de wijziging van bijlage I bij de Associatieovereenkomst (2) zijn alle tariefpreferenties die uit hoofde van het communautaire schema van algemene tariefpreferenties aan Chili zijn verleend, volledig opgenomen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds.

(3)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 980/2005 wordt een land van de lijst van begunstigde landen in bijlage I bij die verordening geschrapt wanneer het een preferentiële handelsovereenkomst met de Gemeenschap heeft die ten minste alle preferenties omvat waarop dat land uit hoofde van dit schema een beroep kan doen.

(4)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 980/2005 moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité algemene tariefpreferenties,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Republiek Chili wordt geschrapt van de lijst van begunstigde landen van het communautaire schema van algemene tariefpreferenties die is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 980/2005.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 mei 2007.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 30.6.2005, blz. 1.

(2)  PB L 322 van 22.11.2006, blz. 5. Besluit 792/2006/EG.


Top