Help Print this page 

Document 32005D0924

Title and reference
2005/924/EG: Besluit van de Commissie van 21 december 2005 tot vaststelling van de lijst van begunstigde landen die in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur overeenkomstig artikel 26, onder e), van Verordening (EG) nr. 980/2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties
  • No longer in force
OJ L 337, 22.12.2005, p. 50–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 418–418 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 263 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 263 - 263

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/924/oj
Multilingual display
Text

22.12.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/50


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 21 december 2005

tot vaststelling van de lijst van begunstigde landen die in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur overeenkomstig artikel 26, onder e), van Verordening (EG) nr. 980/2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

(2005/924/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (1), en met name op de artikelen 11 en 26,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 980/2005 voorziet in een bijzondere stimuleringsregeling voor ontwikkelingslanden die aan bepaalde eisen inzake duurzame ontwikkeling en goed bestuur voldoen.

(2)

Ieder ontwikkelingsland dat van de bijzondere stimuleringsregeling gebruik wil maken, heeft daartoe vóór 31 oktober 2005 een schriftelijk verzoek ingediend, waarin het uitgebreide informatie heeft verstrekt over de ratificatie van de desbetreffende verdragen alsmede over de wetten en maatregelen die ertoe strekken de bepalingen van deze verdragen effectief ten uitvoer te leggen, en zich ertoe heeft verbonden om de toezicht- en evaluatiemechanismen waarin de desbetreffende verdragen en gerelateerde instrumenten voorzien, te aanvaarden en onverkort te respecteren.

(3)

De Commissie heeft deze verzoeken overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 980/2005 onderzocht en de definitieve lijst van begunstigde landen die aan de vereiste criteria voldoen, opgesteld. Dienovereenkomstig dient aan deze landen te worden toegestaan van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 van de bijzondere regeling gebruik te maken.

(4)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité algemene preferenties,

BESLUIT:

Enig artikel

De volgende ontwikkelingslanden mogen van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 gebruikmaken van de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur waarin Verordening (EG) nr. 980/2005 voorziet:

(BO)

Bolivia

(CO)

Colombia

(CR)

Costa Rica

(EC)

Ecuador

(GE)

Georgië

(GT)

Guatemala

(HN)

Honduras

(LK)

Sri Lanka

(MD)

Republiek Moldavië

(MN)

Mongolië

(NI)

Nicaragua

(PA)

Panama

(PE)

Peru

(SV)

El Salvador

(VE)

Venezuela

Gedaan te Brussel, 21 december 2005.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 30.6.2005, blz. 1.


Top