Help Print this page 

Document 32004R0688

Title and reference
Verordening (EG) nr. 688/2004 van de Commissie van 14 april 2004 houdende aanpassing van Verordening (EG) nr. 2298/2001 in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie
  • In force
OJ L 106, 15.4.2004, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 136 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 136 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 136 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 136 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 136 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 136 - 137
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 136 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 136 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 136 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 111 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 111 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 115 P. 149 - 150

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/688/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32004R0688

Verordening (EG) nr. 688/2004 van de Commissie van 14 april 2004 houdende aanpassing van Verordening (EG) nr. 2298/2001 in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 106 van 15/04/2004 blz. 0015 - 0016


Verordening (EG) nr. 688/2004 van de Commissie

van 14 april 2004

houdende aanpassing van Verordening (EG) nr. 2298/2001 in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 57, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Omdat Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije op 1 mei 2004 toetreden tot de Gemeenschap, zijn taalkundige aanpassingen nodig van Verordening (EG) nr. 2298/2001 van de Commissie van 26 november 2001 houdende nadere voorschriften voor de uitvoer van producten voor levering als voedselhulp(1).

(2) Verordening (EG) nr. 2298/2001 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2298/2001 wordt lid 3 vervangen door:

"3. In het in artikel 5, lid 4, van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde document dat wordt gebruikt om een restitutie aan te vragen en, onverminderd het bepaalde in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1291/2000, in vak 20 van de certificaataanvraag en van het uitvoercertificaat zelf moet een van de volgende vermeldingen worden aangebracht:

- Ayuda alimentaria comunitaria - Acción n°.../.. o Ayuda alimentaria nacional

- Potravinová pomoc Spolecenství - akce c. .../... nebo vnitrostátní potravinová pomoc

- Fællesskabets fødevarehjælp - Aktion nr. .../... eller National fødevarehjælp

- Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe - Maßnahme Nr..../... oder Nationale Nahrungsmittelhilfe

- Ühenduse toiduabi - programm nr.../..või siseriiklik toiduabi

- Κοινοτική επισιτιστική βοήθεια - Δράση αριθ.../.. ή Εθνική επισιτιστική βοήθεια

- Community food aid - Action No.../..or National food aid

- Aide alimentaire communautaire - Action n° .../... ou Aide alimentaire nationale

- Aiuto alimentare comunitario - Azione n. .../... o Aiuto alimentare nazionale

- Kopienas partikas atbalsts - Pasakums Nr.../.. vai valsts partikas atbalsts

- Bendrijos pagalba maisto produktais - Priemone Nr.../.. arba Nacionaline pagalba maisto produktais

- Közösségi élelmiszersegély - ... számú intézkedés/.. vagy Nemzeti élelmiszersegély

- Gajnuna alimentari komuni - Azzjoni nru .../.. jew Gajnuna alimentari nazzjonali

- Communautaire voedselhulp - Actie nr...../... of Nationale voedselhulp

- Wspólnotowa pomoc zywnosciowa -Dziaanie nr.../..lub Krajowa pomoc zywnosciowa.

- Ajuda alimentar comunitária - Acção n.o.../.. ou Ajuda alimentar nacional

- Potravinová pomoc spolocenstva - Akcia c. .../... alebo Národná potravinová pomoc

- Pomoc Skupnosti v hrani - Akcija st. .../... ali drzavna pomoc v hrani

- Yhteisön elintarvikeapu - Toimi No.../.. tai Kansallinen elintarvikeapu

- Livsmedelsbistånd från gemenskapen - Aktion nr .../... eller Nationellt livsmedelsbistånd.

Het in te vullen nummer van de actie is dat zoals gepreciseerd in het aanbestedingsbericht. Bovendien moet in vak 7 van de certificaataanvraag en van het certificaat het land van bestemming worden vermeld."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 april 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 308 van 27.11.2001, blz. 16.

Top