Help Print this page 

Document 32004D0659

Title and reference
2004/659/EG: Besluit van de Raad van 27 mei 2004 betreffende de aanwijzing van de Culturele Hoofdstad van Europa 2008
  • In force
OJ L 301, 28.9.2004, p. 54–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 342–342 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 4 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 4 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 159 - 159

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/659/oj
Multilingual display
Text

28.9.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 301/54


BESLUIT VAN DE RAAD

van 27 mei 2004

betreffende de aanwijzing van de Culturele Hoofdstad van Europa 2008

(2004/659/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit nr. 1419/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa” voor het tijdvak 2005 tot 2019 (1), en met name op artikel 2, lid 3, en artikel 4,

Gezien het verslag van de jury van februari 2004 dat overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Besluit nr. 1419/1999/EG aan de Commissie, het Europees Parlement en de Raad is uitgebracht,

Gezien de aanbeveling van de Commissie van 27 april 2004,

BESLUIT:

Artikel 1

Liverpool wordt aangewezen als „Culturele Hoofdstad van Europa 2008” overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Besluit nr. 1419/1999/EG.

Artikel 2

Stavanger wordt aangewezen als „Culturele Hoofdstad van Europa 2008” overeenkomstig artikel 4 van Besluit nr. 1419/1999/EG.

Artikel 3

Beide steden nemen de nodige maatregelen om te zorgen voor de effectieve uitvoering van de artikelen 1 en 5 van Besluit nr. 1419/1999/EG.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

J. O'DONOGHUE


(1)  PB L 166 van 1.7.1999, blz. 1.


Top