Help Print this page 

Document 32004D0578

Title and reference
2004/578/EG: Beschikking van de Raad van 29 april 2004 betreffende het sluiten van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Europees Ruimteagentschap
  • In force
OJ L 261, 6.8.2004, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 135 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 135 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 148 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/578/oj
Multilingual display
Text

32004D0578

2004/578/EG: Beschikking van de Raad van 29 april 2004 betreffende het sluiten van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Europees Ruimteagentschap

Publicatieblad Nr. L 261 van 06/08/2004 blz. 0063 - 0063


Beschikking van de Raad van 29 april 2004 betreffende het sluiten van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Europees Ruimteagentschap (2004/578/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 170 juncto de eerste zin van de eerste alinea van artikel 300, lid 2, en de eerste alinea van artikel 300, lid 3, daarvan,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft namens de Gemeenschap onderhandeld over een overeenkomst met het Europees Ruimteagentschap.

(2) De overeenkomst is op 25 november 2003 namens de Gemeenschap ondertekend behoudens mogelijke sluiting ervan op een latere datum.

(3) Deze overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Europees Ruimteagentschap wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan deze beschikking gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd om de persoon aan te wijzen die bevoegd is om namens de Gemeenschap de akte van goedkeuring te deponeren, zoals bepaald in artikel 12, lid 1, van de Kaderovereenkomst, teneinde uitdrukking te geven aan de instemming van de Gemeenschap om gebonden te zijn.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 29 april 2004 .

Voor de Raad

De voorzitter

M. Mc Dowell

(1) Advies uitgebracht op 20 april 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Top