Help Print this page 

Document 32003D0399

Title and reference
2003/399/EG: Besluit van de Raad van 6 mei 2003 betreffende de aanwijzing van de culturele hoofdstad van Europa voor 2006
  • In force
OJ L 139, 6.6.2003, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/399/oj
Multilingual display
Text

32003D0399

2003/399/EG: Besluit van de Raad van 6 mei 2003 betreffende de aanwijzing van de culturele hoofdstad van Europa voor 2006

Publicatieblad Nr. L 139 van 06/06/2003 blz. 0032 - 0032


Besluit van de Raad

van 6 mei 2003

betreffende de aanwijzing van de culturele hoofdstad van Europa voor 2006

(2003/399/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit nr. 1419/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement "culturele hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019(1), en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op het verslag van de jury dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 1 oktober 2002 hebben ontvangen,

BESLUIT:

Artikel 1

De stad Patras wordt aangewezen als culturele hoofdstad van Europa voor 2006.

Artikel 2

De stad Patras neemt alle nodige maatregelen om te zorgen voor de effectieve uitvoering van de artikelen 1 en 5 van Besluit nr. 1419/1999/EG.

Gedaan te Brussel, 6 mei 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

P. Efthymiou

(1) PB L 166 van 1.7.1999, blz. 1.

Top