Help Print this page 

Document 32001D0595

Title and reference
2001/595/EG: Besluit van de Raad van 13 juli 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van de wijziging van de met de handel verband houdende bepalingen van het Verdrag inzake het Energiehandvest
  • In force
OJ L 209, 2.8.2001, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 42 - 42

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/595/oj
Multilingual display
Text

32001D0595

2001/595/EG: Besluit van de Raad van 13 juli 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van de wijziging van de met de handel verband houdende bepalingen van het Verdrag inzake het Energiehandvest

Publicatieblad Nr. L 209 van 02/08/2001 blz. 0032 - 0032


Besluit van de Raad

van 13 juli 2001

inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van de wijziging van de met de handel verband houdende bepalingen van het Verdrag inzake het Energiehandvest

(2001/595/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 133 in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Verdrag inzake het Energiehandvest is door de Europese Gemeenschappen gesloten bij Besluit 98/181/EG, EGKS, Euratom van de Raad en de Commissie(1), waarin de toepasselijke bepalingen van de GATT 1947 bij verwijzing zijn opgenomen.

(2) De opneming bij verwijzing in het Verdrag inzake het Energiehandvest van de toepasselijke WTO-bepalingen in plaats van de bepalingen van de GATT 1947, alsmede de opneming van een lijst van uitrusting op energiegebied in de met de handel verband houdende bepalingen, zijn in het belang van de Gemeenschap.

(3) De Gemeenschap is exclusief bevoegd voor de gemeenschappelijke handelspolitiek.

(4) De Conferentie over het Energiehandvest en de op 24 april 1998 gehouden internationale conferentie zijn tot overeenstemming gekomen over de tekst van de wijziging van de met de handel verband houdende bepalingen van het Verdrag inzake het Energiehandvest, waarin opgenomen de lijst van uitrusting op energiegebied, en over daarmee verband houdende besluiten, afspraken en verklaringen (hierna "handelsamendement" genoemd).

(5) De tekst van het handelsamendement en de voorlopige toepassing ervan zijn door de Gemeenschap bij Beschikking 98/537/EG(2) goedgekeurd in afwachting van de inwerkingtreding.

(6) De sluiting van het handelsamendement draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Gemeenschap, en het dient derhalve te worden gewijzigd,

BESLUIT:

Artikel 1

De wijziging van de met de handel verband houdende bepalingen van het Verdrag inzake het Energiehandvest wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

Artikel 2

De akte van goedkeuring van de wijziging van de met de handel verband houdende bepalingen van het Verdrag inzake het Energiehandvest wordt overeenkomstig de artikelen 39 en 49 van het Verdrag inzake het Energiehandvest door de voorzitter van de Raad namens de Europese Gemeenschap neergelegd bij de regering van de Portugese Republiek.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Verwilghen

(1) PB L 69 van 9.3.1998, blz. 1.

(2) PB L 252 van 12.9.1998, blz. 21.

Top