Help Print this page 

Document 32001D0594

Title and reference
2001/594/EG: Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije betreffende de deelname van Turkije aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk
  • In force
OJ L 213, 7.8.2001, p. 111–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 133 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 133 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 110 P. 156 - 156

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/594/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32001D0594

2001/594/EG: Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije betreffende de deelname van Turkije aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk

Publicatieblad Nr. L 213 van 07/08/2001 blz. 0111 - 0111


Besluit van de Raad

van 18 juni 2001

over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije betreffende de deelname van Turkije aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk

(2001/594/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175, lid 1, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk zijn ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad(2).

(2) De Europese Raad van Luxemburg (december 1997) heeft deelname aan de programma's en agentschappen van de Gemeenschap een manier genoemd om de pretoetredingsstrategie voor de landen van Midden- en Oost-Europa te intensiveren. Met betrekking tot de agentschappen staat in de conclusies van de Europese Raad dat "de kandidaat-lidstaten volgens een per geval te nemen besluit kunnen deelnemen aan communautaire agentschappen".

(3) De Europese Raad van Helsinki (december 1999) bevestigde het inclusieve karakter van het toetredingsproces, dat thans 13 kandidaat-lidstaten in één enkel kader omvat waarbij kandidaat-lidstaten op voet van gelijkheid aan het toetredingsproces deelnemen.

(4) De Raad, overeenkomstig artikel 300, lid 1, van het Verdrag machtigde de Commissie op 14 februari 2000 om onderhandelingen te voeren over de deelname aan het Europees Milieuagentschap van landen die kandidaat zijn voor toetreding,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije betreffende de deelname van Turkije aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is als bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd om de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn om de in artikel 17 van de overeenkomst bedoelde kennisgeving neder te leggen.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Winberg

(1) Advies uitgebracht op 31 mei 2001 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(2) PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 933/1999 (PB L 117 van 5.5.1999, blz. 1).

Top